Formularz dla uczestnika szkolenia Młodzieżowych Liderów RS 2018
Szkolenie Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse, 7-13 lipca 2019 r.
Email address *
I. Podstawowe informacje o kandydacie/kandydatce
Imię i nazwisko kandydata/kandydatki *
Your answer
Adres e-mail kandydata/kandydatki do celów rekrutacji *
Your answer
Numer telefonu kandydata/kandydatki do celów rekrutacji *
Your answer
Data urodzenia kandydata/kandydatki *
MM
/
DD
/
YYYY
Miejsce zamieszkania kandydata/kandydatki - nazwa miejscowości *
Your answer
Nazwa szkoły i poziom klasy do której kandydat/kandydatka uczęszcza *
Your answer
II. Informacje o projekcie, w którym uczestniczył kandydat/kandydatka
Nazwa projektu.
Your answer
Nazwa organizacji/instytucji realizującej projekt. *
Your answer
Konkurs w którym został zrealizowany projekt. *
III Informacje o Kandydacie/Kandydatce i jego/jej zaangażowaniu społecznym
Opisz swój udział w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Równać Szanse. *
Your answer
Co w zrealizowanym projekcie było dla Ciebie najciekawsze, najważniejsze? *
Your answer
Czy po projekcie brałeś/brałaś udział w innych projektach, działaniach? Jeśli tak, to przez kogo były one organizowane i na czym polegał Twój udział? *
Your answer
Opisz swoje zainteresowania. *
Your answer
Co uważasz za swój największy, dotychczasowy sukces i dlaczego? *
Your answer
Gdybyś miał/miała możliwość zrealizowania swojego pomysłu na projekt z rówieśnikami czego by dotyczył? *
Your answer
Dlaczego chcesz wziąć udział w szkoleniu? *
Your answer
Jaką drogą wysyłasz film?
Film powinien odpowiadać na pytanie „Dlaczego chcesz wziąć udział w Szkoleniu Młodzieżowych Liderów?”. Film promujący kandydata powinien być nagrany telefonem komórkowym lub innym sprzętem umożliwiającym nagrywanie obrazu i dźwięku. Film nie może podlegać jakiejkolwiek obróbce przy pomocy programów komputerowych umożliwiających zmiany w zapisie wideo. Film musi być nagrany w sposób ciągły i trwać maksymalnie 30 sekund. Film powinien być załadowany na dysk google lub serwis youtube, a link udostępniony do obejrzenia lub kopiowania na użytek rekrutacji na adres email - p.walecki@pcyf.org.pl. Link do filmu powinien zostać przesłany najpóźniej w dniu zakończenia rekrutacji tj. 16 kwietnia 2019 r., do godz. 12.00. Mail z linkiem do filmu powinien zawierać następujące informacje:
• Imię i nazwisko kandydata;
• Nazwa organizacji/instytucji rekomendującej kandydata;
• Miejscowość – siedziba organizacji/instytucji rekomendującej kandydata;
Link do filmu:
Your answer
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
Informujemy, że:
1. Administratorem danych wymienionych w oświadczeniu jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży z siedzibą przy ul. Kredytowej 6/20 w Warszawie (kod pocztowy: 00-062) tel.: 22 826 10 16
2. Celem zbierania danych jest realizacja umowy o dotację nr «Nr_Projektu»
3. Podanie danych jest dobrowolne.
4. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu.
5. Dane mogą zostać przekazane instytucji finansującej Program Równać Szanse – Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, przedstawicielstwo w Polsce oraz instytucjom uprawnionym do kontroli z mocy prawa.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres ośmiu lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym przekazano dane.
7. W każdym czasie przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zapoznałem/Zapoznałam się z klauzulą informacyjną *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service