ТЕСТ
ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: АВИО-ТЕХНИЧАР ЗА ВАЗДУХОПЛОВ И МОТОР
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Упутство за рад
Драги ученици,

Надамо се да ће вам овај тест помоћи да се успешно припремите за предстојећи матурски испит. Питања на овом тесту су преузета из Приручника за полагање матурског испита у образовном профилу Авио-техничар за ваздухоплов и мотор.
Највећи број бодова који можете да добијете на тесту је 100.
Одговори на питања и начин бодовања тачних одговора су прилагођени систему који користимо за израду теста и нису у потпуности једнаки онима на испиту.
Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи и пратите упутства о начину на који треба да га решите. Тест можете радити више пута.
 Тест који треба да решите има 50 задатка.
 Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи и изаберите један тачан одговор..
 Важно је да пажљиво одговарате на питања јер сваки нетачан одговор доноси 0 бодова за задатак у целини.

Желимо Вам много успеха у раду!
1. Анекс 8 обрађује:
2 points
Clear selection
2. Анекс 13 обрађује:
2 points
Clear selection
3. Који су минимални захтеви за издавање дозволе у погледу практичног искуства по Part 66 за ваздухопловно особље за које није спроведена одговарајућа одобрена обука, или обука по Part 147?
2 points
Clear selection
4. Одговорност за подношење захтева за издавање и правовремено продужење Part 66 дозволе је у надлежности:
2 points
Clear selection
5. Обука за тип ваздухоплова мора да обухвати:
2 points
Clear selection
6. За добијање категорије Ц подносилац захтева поред 3 године искуства у организацији за одржавање ваздухоплова мора да поседује:
2 points
Clear selection
7. Организација за одржавање ваздухоплова мора водити документацију о баждарењу и коришћеном стандарду:
2 points
Clear selection
8. Уверење о оспособљености овлашћеној организацији за одржавања издаје се:
2 points
Clear selection
9. EU-OPS се односи на:
2 points
Clear selection
10. Ко је одговоран за одржавање континуиране пловидбености ваздухоплова по PART-M стандарду?
2 points
Clear selection
11. Која је улога АММ (Airplane Maintenance Manual) у ваздухопловству и шта он садржи?
2 points
Clear selection
12. Шта је SSM (System Schematic Manual) и која је његова улога?
2 points
Clear selection
13. Који су примарни задаци горивног система на једном путничком авиону?
2 points
Clear selection
14. Контролни вентил који се налази на ребрима крилних горивних резервоара - buffle valve има коју улогу?
2 points
Clear selection
15. Која улогу ECU (Electronic Control Unit) има у горивном систему путничког авиона?
2 points
Clear selection
16. Како се све може вршити сервисирање авиона горивом?
2 points
Clear selection
17. При сервисирању авиона горивом, прво штa морамо урадити је:
2 points
Clear selection
18. До које максималне висине се пресуризује кабински део код путничких авиона?
2 points
Clear selection
19. Која је улога система за контролу пресуризације кабине у А/C систему путничког авиона?
2 points
Clear selection
20. У случају пожара у гондоли главног стајног трапа транспортног авиона, контролер детекције прегревања обезбеђује особљу коју индикацију?
2 points
Clear selection
21. Уља за подмазивање у ваздухопловству, морају имати које својство:
2 points
Clear selection
22. „Magnetic Chip Detectors" у систему за подмазивање млазних мотора су:
2 points
Clear selection
23. Измењивач топлоте гориво-уље у систему за подмазивање млазних мотора има улогу да:
2 points
Clear selection
24. У случају квара помоћних пумпи („booster fuel pump”) за гориво у резервоарима, гориво можемо црпети до млазног мотора коришћењем моторске:
2 points
Clear selection
25. „Acceleration Control” је елемент у оквиру моторског контролног система за гориво млазних мотора који регулише проток горива при:
2 points
Clear selection
26. Ваздух за хлађење турбинских лопатица модерних мотора („quintuple pass, multi-feed internal cooling with extensive film cooling”) пре изласка пролази кроз лопатицу ротора турбине:
2 points
Clear selection
27. За лет кроз олујне облаке или слетање на писту покривену падавинама, који мод рада високоенергеске јединице за паљење ћемо користити код млазних мотора:
2 points
Clear selection
28. Да би старији тип свећица за паљење млазних мотора igniter plug бацио искру, потребно је на свећицу довести струју напона:
2 points
Clear selection
29. АPU -мотор снаге има задатак да снабдева енергијом:
2 points
Clear selection
30. За потребе кондицирања пилотске/путничке кабине (air conditioning), ваздух се једним делом одводи у пнеуматски систем са ког елемента:
2 points
Clear selection
31. Максималне „g” силе приликом катапултирања избацивог седишта у војној авијацији се крећу у којим границама?
2 points
Clear selection
32. Где се све не постављају облоге у пилотској кабини авиона?
2 points
Clear selection
33. PSU (Passenger Service Unit) панел се где налази у кабини авиона?
2 points
Clear selection
34. Како се подешава климатизација у кабини борбеног авиона?
2 points
Clear selection
35. Која је улога сигурносних мрежа у карго одељцима путничких авиона?
2 points
Clear selection
36. Приликом отварања врата путничког авиона у нормалним ситуацијама шта се треба урадити са тобоганом?
2 points
Clear selection
37. Шта нам говори зелени индикациони диск смештен на оплату трупа путничког авиона?
2 points
Clear selection
38. Како се врши активација оxy-генератора у путничкој кабини авиона?
2 points
Clear selection
39. Како се генеришу актуатор бравице на ПСУ панелу кабине путничког авиона?
2 points
Clear selection
40. Шта поседује резервоар за отпадну воду на путничком авиону и када се он дренира?
2 points
Clear selection
41. Која је видљивост стационарног рефлектора који се монтира на хеликоптеру:
2 points
Clear selection
42. Који је притисак пуњења резервоара са компримованим ваздухом за пнеуматске системе код хеликоптера:
2 points
Clear selection
43. Код клипних компресора у пнеуматском систему хеликоптера, пожељно је имати које резервоаре:
2 points
Clear selection
44. Multi-panel сепаратор код хеликоптера има улогу да пречисти ваздух при чему треба да оствари:
2 points
Clear selection
45. Код вариометра хеликоптера који се притисак доводи у анероидни мех:
2 points
Clear selection
46. Какви све постоје мерачи протока горива мотора хеликоптера:
2 points
Clear selection
47. Чему служи и од којих се компоненти састоји ILS (Instrument landing system) систем код хеликоптера али и авиона:
2 points
Clear selection
48. Шта раде конвертори у електричном систему хеликоптера:
2 points
Clear selection
49. Које се пумпе користе за горивне системе хеликоптера:
2 points
Clear selection
50. Код хеликоптера се обично и највише користе који генератори за производњу струје:
2 points
Clear selection
Submit
Clear form
This form was created inside of Завод за унапређивање образовања и васпитања. Report Abuse