පහන් සිතක් දහම් බිඳක්
තත්කාලීන ධර්ම දානමය පින්කම් මාලාව. හාමුදුරුවන් වහන්සේලා අමතා ඔබගේ දහම් වැඩසටහන සඳහා වෙන්කරවාගත් දිනය, වෙලාව ඇතුළු පහත තොරතුරු කරුණාකර අප වෙත ලබා දෙන්න
Your name *
Your answer
Email address *
Your answer
Phone number *
Your answer
Program date and time *
Please refer the online programs calendar at https://www.abva.org/calendars/online-program-reservations and select an available date and time.
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
Approximate number of participant families *
Your answer
Would you like ABVA to invite the participants of the Saturday Meditation Program to attend this session? *
Comments
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ABVA. Report Abuse