Test poziomujący
Test składa się z dwóch części: część pierwsza to znajomość struktur gramatycznych, a część druga to słownictwo. Za każde pytanie można otrzymać 1 punkt, zatem maksymalny wynik za wykonanie testu to 70 punktów. Twój wynik zostanie odesłany na Twój adres email.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
CZĘŚĆ 1: GRAMATYKA
1. Ich heiße Anja und ich komme___
1 point
Clear selection
2. Ich ___ Spanisch.
1 point
Clear selection
3. Das ist ___ Heft, das ist ___ Buch.
1 point
Clear selection
4. Wer___ du?
1 point
Clear selection
5. Das ist ___ Bruder.
1 point
Clear selection
6. Das ist ___ Katze.
1 point
Clear selection
7. Ich kenne ___ nicht.
1 point
Clear selection
8. Ich bestelle ___ Kaffe und ___ Pizza.
1 point
Clear selection
9. Fährst du ___ Auto?
1 point
Clear selection
10. Ich ___ in Deutschland studieren.
1 point
Clear selection
11. Ich fliege ___ Krakau___ Berlin.
1 point
Clear selection
12. Morgen fahren wir ___ USA.
1 point
Clear selection
13. Wohin fliegst du – ___ Meer oder ___ Gebirge?
1 point
Clear selection
14. Was ___ sie ___?
1 point
Clear selection
15. Ich ___ viel verdienen.
1 point
Clear selection
16. Mein Cousin ist ___ ich.
1 point
Clear selection
17. Er wohnt ___ Jahren in Deutschland.
1 point
Clear selection
18. ___ das Handy klingelte, war ich im Badezimmer.
1 point
Clear selection
19. Ich konnte nicht kommen, ___ ich krank war.
1 point
Clear selection
20. Obwohl es sehr kalt ist ___ sie spazieren
1 point
Clear selection
21. Er fragt, ___
1 point
Clear selection
22. Wann gibst du ___ die Bücher?
1 point
Clear selection
23. Ich ___ angerufen
1 point
Clear selection
24. Wenn ich eine Sängerin ___ ,___ ich reich.
1 point
Clear selection
25. Ich versuche Englisch ___
1 point
Clear selection
26. Ich hänge das Bild an ___ Wand. Es hängt an ___ Wand.
1 point
Clear selection
27. Mein Opa___ .
1 point
Clear selection
28. Wenn ich das gewusst ___ !
1 point
Clear selection
29. Ich mag ___ tenzen, ___ singen.
1 point
Clear selection
30. Ich kaufe ___  eine Jacke ___ einen Pullover.
1 point
Clear selection
31. Ich habe mein Handy ___
1 point
Clear selection
32. Ich habe ___ Idee,
1 point
Clear selection
33. Ich habe mein Bein ___
1 point
Clear selection
34. Ich sehe einen Mann, ___ Haar schwarz ist
1 point
Clear selection
35. Luisa sagte, dass sie gestern im Kino gewesen ___ .
1 point
Clear selection
CZ. 2 SŁOWNICTWO
1. Entschuldigen Sie ___ !
1 point
Clear selection
 2. Sprechen Sie ___?
1 point
Clear selection
3. Wie spät ist es? (14.30)
1 point
Clear selection
4. Können Sie langsamer ___?
1 point
Clear selection
5. ___ gehen Sie?
1 point
Clear selection
6. Ich möchte ___ essen
1 point
Clear selection
7. Das ist ein ___
1 point
Clear selection
8. Ich habe mich ___
1 point
Clear selection
9. Kannst du mir ___ ?
1 point
Clear selection
10. die ___ bitte
1 point
Clear selection
11. Ich habe keine ___
1 point
Clear selection
12. Ich habe eine ___
1 point
Clear selection
13. Wir gehen in den ___
1 point
Clear selection
14. Zusammen oder ___?
1 point
Clear selection
15. Eine ___ Eis bitte!
1 point
Clear selection
16. Mit Salz und Pfeffer ___!
1 point
Clear selection
17. Ich lege die ___ neben das ___
1 point
Clear selection
18. Wir ___ um 8 Uhr.
1 point
Clear selection
19. Was machst du ___?
1 point
Clear selection
20. Es ist ___ nach acht.
1 point
Clear selection
21. Ich gehe um 22 Uhr ins ___
1 point
Clear selection
22. Ich ___ meine Augen.
1 point
Clear selection
23. Sie müssen hier ___
1 point
Clear selection
24. Mir ist etwas ___
1 point
Clear selection
25. Gehen Sie ___
1 point
Clear selection
26. Ich muss mich ___
1 point
Clear selection
27. Ich bin ___ angestellt.
1 point
Clear selection
28. Ich möchte ein Zimmer ___
1 point
Clear selection
29. Sie bekommen eine ___
1 point
Clear selection
30. Mein Arm tut ___
1 point
Clear selection
31. ins ___ treffen
1 point
Clear selection
32. jdm aus der ___ sprechen
0 points
Clear selection
33. mehr Glück als ___ haben
1 point
Clear selection
34. was ein Herz ___
1 point
Clear selection
35. freilegen der ___
1 point
Clear selection
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy