แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา 2562
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ วัดป่าเขาพุวนาราม (เนตรดี) - อ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
แผนที่ โครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
กำหนดการโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตราหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ณ วัดป่าเขาพุวนาราม (เนตรดี) - อ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Captionless Image
Your answer
กำหนดการโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตรา
ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เรื่อง ระเบียบการเดินธุดงค์ – ธรรมยาตรา
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
สาขาวิชา/รุ่น
Your answer
การตอบรับเข้าร่วม *
การเดินทาง *
หมายเหตุ : กรุณาส่งใบตอบรับ ภายในวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ที่
ติดต่อสอบถาม:
1. พระสมนึก ธีรปญฺโญ นักวิชาการศึกษา ป.เอก โทร.093-993-2628
2. นายสุภัทรชัย สีสะใบ นักวิชาการศึกษา ป.เอก โทร.095-604-4959
3. นางสาววันเพ็ญ ฉายสอาด เจ้าหน้าที่ธุรการ ป.โท โทร.080-443-6333
4. นางสาวกาญจนา บุญเรือง นักจัดการงานทั่วไป ป.โท โทร.084-835-2804
5. พระนุชิต นาคเสโน นักจัดการงานทั่วไป ป.โท โทร.๐๘๓ - ๗๒๓๙ ๘๔๙
6. ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชิต ห่มดองเป็นปริมณฑล/ คฤหัสถ์ แต่งตัวชุดโทนสีขาว
7. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเตรียมเต้นท์ อุปกรณ์ สิ่งจำเป็น ของใช้ส่วนตัวไปด้วยตนเอง
8. ผู้ที่เดินทางไปด้วยตนเองต้องนำรถไปจอด วัดป่าเขาพุวนาราม (เนตรดี) ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. Report Abuse - Terms of Service