แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ของประชาชนทั่วไปและของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งศูนย์คอมพิวเตอร์ จะนำผลจากการสำรวจไปจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อบริการวิชาการและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
แบบสำรวจนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คำชี้แจง โปรดเลือกตัวเลือกที่ตรงกับข้อมูลของท่าน
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
อาชีพ *
จังหวัด *
ส่วนที่ 2 ความต้องการในการฝึกอบรม
คำชี้แจง โปรดเลือกตัวเลือกที่ท่านต้องการฝึกอบรม (เลือกได้มากกกว่า 1 หลักสูตร)
2.1 กรุณาเลือกหลักสูตรที่ท่านต้องการฝึกอบรม *
Required
ต้องการให้มีการจัดอบรมหลักสูตรอื่นๆ โปรดระบุ
Your answer
2.2 ระยะเวลาในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรที่ท่านสะดวกเข้าอบรมได้ *
2.3 ท่านสะดวกที่จะเข้ารับการอบรมในช่วงเวลาใด *
2.4 ท่านสะดวกที่จะเข้ารับการอบรมในช่วงเดือนใด (หากมีความประสงค์​ โปรดระบุ) *
Your answer
ส่วนที่ 3 ความต้องการรับแจ้งข่าวสาร หากท่านประสงค์รับแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์โครงการอบรมต่างๆ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ กรุณากรอกอีเมล์ของท่าน
Your answer
QR Code of this Form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaxw1e3abnUKA_5WEt8_6vThmpl6ECeYyrnSrKyh0zgePLDQ/viewform
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยศิลปากร. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms