Spotkanie informacyjne FIO - Małopolska Lokalnie 2016

TRZECIA EDYCJA KONKURSU FIO – MAŁOPOLSKA LOKALNIE

15 stycznia ruszył nabór projektów do konkursu „FIO – Małopolska Lokalnie”, w ramach którego młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą otrzymać od 2.000 do 5.000 złotych na lokalną inicjatywę lub rozwój organizacji.

Babiogórskie Stowarzyszenie ZIELONA LINIA zaprasza grupy nieformalne oraz młode organizacje pozarządowe (zarejestrowane maksymalnie 18 miesięcy temu) z terenu powiatów suskiego, tarnowskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, wadowickiego oraz miasta Tarnów do udziału w spotkaniach informacyjnych.

Podczas spotkania dowiesz się:
- kto może ubiegać się o mikrodotację?
- na jakie działania można przeznaczyć mikrodotację?
- jakiej wielkości mikrodotację można otrzymać?
- jakie koszty mogą być finansowane z mikrodotacji, a jakie nie?
- czy trzeba mieć wkład własny?
- jak ubiegać się o mikrodotację?
- na jakie wsparcie mogą liczyć młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne ubiegające się o mikrodotację?

UWAGA:
Jedna ankieta jest wypełniana przez jedna osobę. Jeżeli chcieliby Państwo zgłosić 2 osoby na spotkanie, należy wypełnić drugą ankietę dla drugiej osoby.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia poprzedzającego spotkanie informacyjne.

Zespół FIO - Małopolska Lokalnie
Babiogórskie Stowarzyszenie ZIELONA LINIA

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Szkolenie: "Jak stworzyć dobry projekt i wypełnić wniosek o dotację?"

  Szkolenie realizowane jest na poziomie podstawowym i przygotowuje do ubiegania się o mikrodotacje. WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU, a dowiesz się: -jak wygląda logika projektowa -jak prawidłowo określić problemy i cele -kim są odbiorcy projektu i co trzeba o nich wiedzieć -jak zaplanować działania w projekcie i harmonogram działań -jak określić rezultaty projektu -jak prawidłowo skonstruować budżet projektu -w jaki sposób pomysł na projekt przełożyć na wniosek projektowy. FORMA SZKOLENIA: Ćwiczenia w grupach polegające na planowaniu poszczególnych etapów projektu, mini-wykład, dyskusja moderowana, praca z formularzami aplikacyjnymi. WSPARCIE POSZKOLENIOWE: Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania po szkoleniu z indywidualnych konsultacji z doradcami pracującymi w projekcie FIO - Małopolska Lokalnie. Zgłoszenia przyjmowane są do dwóch dni przed szkoleniem. Uczestnicy zakwalifikowani na szkolenie zostaną powiadomieni o miejscu szkolenia. Zespół FIO - Małopolska Lokalnie Babiogórskie Stowarzyszenie ZIELONA LINIA
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question