Enkät inför ACMP Sweden Höstkonferens 2020
ACMP (The Association of Change Management Professionals) är världens största ideella och oberoende organisation för förändringsledning. Läs mer på https://acmpsweden.org/

ACMP Chapter Sweden planerar att genomföra en öppen konferens om Förändringsledning under hösten 2020. Syftet med denna enkät är att få underlag för hur en konferens bäst kan utformas.
BESKRIVNING AV ALTERNATIVEN
Vi arbetar just nu med två huvudalternativ, bägge tänkta att genomföras i Stockholm under slutet av september eller början av oktober 2020:

ALTERNATIV 1:
En tvådagarskonferens där DAG 1 är av mer allmän karaktär, huvudsakligen med föredrag (i något pass med flera parallella spår), och DAG 2 är mer specialiserad och mer inriktad på workshops i flera parallella spår och andra former av aktivt deltagande.
Man kan välja mellan att delta bägge dagarna eller bara DAG 1.

ALTERNATIV 2:
En endagskonferens med huvudsakligen föredrag, men ett eller två pass av workshopkaraktär, och kanske även parallella spår.

I bägge fallen erbjuds rabatter på avgiften till ACMP-medlemmar och till "Early Birds".
UPPLÄGG FÖR KONFERENSEN
Vilken typ av arrangemang skulle du själv vara intresserad av, och upp till vilken kostnad skulle du vara intresserad? *
Upp till 1 500 kr per dag
Upp till 2 000 kr per dag
Upp till 2 500 kr per dag
Upp till 3 000 kr per dag
Upp till 3 500 kr per dag
Över 3 500 kr per dag
Ej intressant för mig
2-dagars-konferens, både DAG 1 och DAG 2
2-dagars-konferens, bara DAG 1
1-dags-konferens
Hur många personer (kolleger, kunder, samarbetspartners) som INTE är ACMP-medlemmar känner du som du tror skulle vara intresserade av att delta på något av alternativen? *
Your answer
INNEHÅLL PÅ KONFERENSEN
Vi är övertygade om att ni har många bra idéer om vilken typ av innehåll som skulle kunna vara av intresse, och kanske även kan förmedla kontakt (eller själv bidra).
Beskriv dina förslag nedan.
Förslag 1
Your answer
Kan du förmedla kontakt med tänkbar föredragshållare för Förslag 1?
Your answer
Förslag 2
Your answer
Kan du förmedla kontakt med tänkbar föredragshållare för Förslag 2?
Your answer
Förslag 3
Your answer
Kan du förmedla kontakt med tänkbar föredragshållare för Förslag 3?
Your answer
KONFERENSLOKAL
Har du något förslag på lämplig lokal (hörsal för 100 personer eller fler, plus 3-4 grupprum för upp till 20 personer) till rimlig kostnad?
Your answer
ÖVRIGT
Skulle du vara intresserad av att delta i förberedelsearbetet för konferensen? (EJ BINDANDE)
Skulle du vara intresserad av att delta i arbetet under själva konferensen? (EJ BINDANDE)
Har du något förslag om tänkbara sponsorer?
Your answer
Namn och mailadress (VALFRITT)
Your answer
Jag är medlem i
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy