Meslek Hukuku Online Çözümlü Test 2
www.adresegitim.com hizmetidir. (Yunus Hoca)
Email address *
Disiplin cezaları aday meslek mensubu içinde geçerlidir
10 points
Birlik yönetim kurulu kaç asıl kaç yedek üyeden oluşur ?
10 points
Geçici olarak faaliyetten alıkoyma, meslekten çıkarma, yeminli sıfatının kaldırılması cezası olanlar cezanın kesinleşmesinden itibaren 60 gün içinde elindeki işleri bağlı bulunduğu vergi dairesine teslim eder
10 points
Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlenmesinden itibaren 5 yıl geçmiş ise kovuşturma yapılamaz.
10 points
GEÇİCİ OLARAK MESLEKİ FAALİYETTEN ALIKOYMA: Meslek mensubunun mesleki sıfatına dokunulmadan en az ..... ay en çok .... yıl olmak üzere mesleki faaliyetten geçici olan alıkoyulmasıdır boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi rakamlar gelmelidir ?
10 points
I - Meslek mensuplarınca reklam yasağına uyulmaması II - Sosyal sorumluluk hükümlerine uyulmaması III - Ruhsatnamenin Kiraya verilmesi IV - Açık veya gizli olarak yapılan hizmet akdi ile gerçek veya tüzel kişiye bağlı çalışma Yukarıdaki meslek yasakları sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir
10 points
3568 Sayılı kanun gereğince SMMM ve YMM lerin ticari faaliyette bulunma yasağı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
10 points
İhbar ve şikayeti yapan kişinin ihbarı yaparken bildirmesi zorunlu bilgilerden hangisi yanlıştır ?
10 points
Disiplin cezalarının uygulanması ile ilgili hangisi yanlıştır ?
10 points
3568 Sayılı meslek kanununa göre uyarma cezası gerektiren durumlardan hangisi yanlış verilmiştir?
10 points
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy