Žádost o krycí list

  Captionless Image

  část A: Údaje o chovateli

  Všechny údaje v části A jsou povinné. Chovatelem se rozumí osoba, která má registrovánu chovatelskou stanici, pod jejímž názvem bude vrh odchován (nemusí to tedy nutně vždy být majitel feny).
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  část B: Údaje o feně

  Všechny údaje v části B označené hvězdičkou jsou povinné.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  část C: Navrhovaní plemeníci

  V případě, že chovatel navrhuje sám plemeníka pro svoji fenu, vyplní maximum jemu známých údajů. Pokud navrhuje více plemeníků, seřadí je postupně podle svých preferencí pořadí C.1 - C.2 - C.3. Chovatelská komise návrhy posoudí a pokud neodporují zásadám řízeného chovu, ozdravným opatřením a chovnému plánu, uvede navržené plemeníky na krycím listu. V opačném případě zamítnutí chovateli zdůvodní a nabídne alternativy. V případě, že chovatel plemeníka nenavrhne, provede návrh chovatelská komise.

  C.1 - První chovatelem navržený plemeník

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  C.2 - Druhý chovatelem navržený plemeník

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  C.3 - Třetí chovatelem navržený plemeník

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question