PRAKTIČAN KURS FIZIČKE ANTROPOLOGIJE: vizigotska nekropola (VI-VII vek). Cubillejo de la Sierra (Guadalahara). ŠPANIJA.

Kurs, organizovan i vođen od strane organizacije NRT, Arqueólogos S.L. (Madrid), je praktičnog karatktera – polaznici će učestvovati u svim aktivnostima u vezi sa iskopavanjem ljudskih skeletnih ostataka sa vizigotske nekropole Cubillejo de la Sierra i Molina de Aragón.

CILJ:
Upozavanje sa različitim arheološkim kontekstima u kojima ljudske kosti mogu biti pronadjene i iskopane.
Upoznavanje sa legalnim i etičkim okvirima u radu sa ljudskim ostacima.
Upoznavanje sa ulogom arheologa i fizičkog antropologa - od rada na terenu do istrazivanja u laboratoriji.
Savlađivanje znanja neophodnog da bi se sačinio antropološki i paleopatološki dosije.
Rukovanje instrumentima za antropološka istraživanja, kako na terenu, tako u laboratoriji.
Upoznavanje sa raznovrsnim procesima prirodne mumifikacije u različitim arheološkim kontekstima.
Razumevanje na koji način različiti sastav zemljišta utiče na konzervaciju ostataka.
Upoznavanje sa razlišitim strategijama, procedurama i tehnikama arheološkog iskopavanja kremiranih i inhumiranih skeletnih ostataka.
Proširivanje znanja o različitim pogrebnim ritualima u raznim kulturama.

ORGANIZACIJA KURSA:
- Dr. Jesús Herrerín López. Fizički antropolog, Univerzitet Autónoma de Madrid, Španija.
- Dr. Manuel Retuerce Velasco. Arheolog, Univerzitet Complutense de Madrid, Španija.

ORGANIZACIJA ARHEOLOŠKOG ISKOPAVANJA:
- Dra. Mª Luisa Cerdeño Serrano. Arheolog, Univerzitet Complutense de Madrid, Španija.
- Dr. Jesús Herrerín López. Antropolog.
- Dr. Manuel Retuerce Velasco. Arheolog.

DATUM I CENE KURSA:
• Kurs u trajanju od 7 dana, od 14. do 20. jula 2014.
• Kurs u trajanju od 7 dana, 21. do 27. jula 2014.
• Kurs u trajanju od 14 dana, 14. do 27. jula 2014.

CENA:
Kurs u trajanju od 7 dana: 690 €
Kurs u trajanju od 14 dana: 1.300 €

POPUST i uslovi plaćanja KURSA: 10% popusta na punu cenu kursa (69 evra) ukoliko se polaznici prijave i plate rezervaciju (u iznosu od 100 evra) do 31 marta. Ostatak iznosa (590 evra -69 evra = 521 evro) može se uplatiti na više rata (za vise informacija možete nas kontaktirati putem e-maila), najkasnije do 31 maja 2014.

SMEŠTAJ U PANSIONU: "Residencia Dña. Blanca de Molina" (Molina de Aragón, Guadalajara).

Troškovi smešaja, hrane, honorar predavača, osiguranje i prevoz do arheološkog lokaliteta od Molina de Aragón, gde će polaznici biti smešteni, su uključeni u cenu.
Cena ne uključuje troškove transporta do Molina de Aragón.

NASTAVA:
- Prepodne: praktičan rad na arheološkom lokalitetu Cubillejo de la Sierra.
- Popdne: teoriska i praktična nastava u Molini de Aragón

U nastavku možete naći formular za upis na kurs.

e-mail: nrt@nrtarqueologos.com

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question