แสดงความเห็นต่อการจัดสวนบริเวณพระบรมรูปรัชกาลที่ 5

เปิดให้แสดงความเห็นได้ถึงวันที่ 17 เมษายน 2558

กรมป่าไม้จะปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 จึงขอสอบถามความคิดเห็นจากบุคลากรกรมป่าไม้ที่มีต่อการจัดสวนตามภาพบรรยากาศจำลองต่อไปนี้

    ภาพบรรยากาศจำลอง มุมมองด้านหน้า

    Captionless Image
    This is a required question
    This is a required question