Registration form for 'มองเห็น = ได้เปรียบ’ Process Remote Monitoring Workshop
สืบเนื่องจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่แพร่กระจายในวงกว้างและกำลังขยายสู่ระดับที่ตรวจคัดกรองได้ยากขึ้น ทำให้ทางบริษัทฯ มีความกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าวว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งของผู้เข้าร่วมและผู้จัดงาน ดังนั้นทางบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จึงต้องขอเลื่อนการจัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ "มองเห็น = ได้เปรียบ" Process Remote Monitoring Workshop ออกไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

จึงเรียนชี้แจ้งมาเพื่อทราบ และทางบริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

เบอร์โทรศัพท์: 02-092-8600 ต่อ 5505, 5508
อีเมลล์: seminar@mitsubishifa.co.th
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy