Har du bra idéer för hjälpa utsatta med hjälp av digitala tjänster och aktiviteter? | Do you have any ideas on digital solutions or activities that can help people in need? Refugeephones.com
Sen starten i september 2015 har den ideella organisationen RefugeePhones.com i samarbete med telekombolagen och frivilliga delat ut tusentals smartphones och kontantkort till nyanlända flyktingar. Under 2016 testade vi att utveckla verksamheten till att också innehålla andra kommunikationsinsatser, som t ex när vi lät människor på flykt ringa in och hälsa till sina mödrar via en kommersiell syrisk radiostation under det syriska Mors Dag-firandet.

Nu vill vi fortsätta utveckla vår verksamhet, och vi vill ha dina idéer! Ska vi ta fram en egen serie mobiltelefontillbehör och sälja? Har du en tjänst som vi borde berätta om för alla tusentals kontakter vi har bland nyanlända och goda män? Ska vi ordna virtuella guider på olika språk till svenska smultronställen? Osv.

Vi har samarbeten med telekombolag och fraktbolag. Vi har möjlighet att kommunicera med goda män, asylboenden och nyanlända.

Skicka in din idé eller dina idéer nedan. Eftersom vi är en idéell organisation kan vi inte ersätta dig för din idé, men om vi använder din idé kommer vi kontakta dig och i de fall vi behöver din hjälp att genomföra idén så kommer det utgå ersättning för den tid du lägger ner.

Obs! Vi vill bredda och se till fler målgrupper, har du därför idéer kring t ex barnfattigdom och annan utsatthet är det också välkommet.

___________________

The nonprofit organization RefugeePhones.com in cooperation with telecom companies and volunteers has, since the start in September 2015, handed out thousands of smartphones and prepaid sim cards to newly arrived refugees. In 2016, we tested to develop the business to also contain other communication efforts, for example we let people leave a message to their mothers through a commercial radio station in Syrian for Syrian Mother's Day celebrations.

Now we want to continue to develop our business, and we want your ideas! Should we develop our series of mobile phone accessories and sell? Do you have a service that we should inform all the new arrivals we've been in contact with about? Should we arrange virtual guides in different languages ​​to Swedes favorite spots? Etc.

We have partnerships with telecom companies and shipping companies. We are able to communicate with good men, asylum accommodation and newcomers.

Submit your idea or your ideas below. Since we are a nonprofit organization, we can not reimburse you for your idea. But if we use your idea, we will contact you in case we need your help to implement the idea, it will be paid in compensation for the time you spend.

Note! We want to help more people, so if you have any ideas concerning child poverty or homelessness - please send them in!

Ditt fullständiga namn / Full name
Your answer
Din e -postadress / Email
Your answer
Rubrik på din idé / Name your idea
Your answer
Beskrivning av din idé / Describe your idea
Your answer
Taggar som beskriver din idé (t ex #instagram #sommar #tävling) / Use tags that describes your idea (eg #instagram #summer #children)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Digital Reliance. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms