การประชุมยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT, O-NET)
1. ชื่อ-นามสกุลผู้ให้ข้อมูล
Your answer
2. หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
Your answer
3. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
Your answer
ชื่อศูนย์อบรม
4. ระบุรุ่นที่ต้องการอบรม และชื่อศูนย์อบรม (โปรดระบุให้สัมพันธ์กับตารางชื่อศูนย์อบรม เช่น รุ่นที่ 1 ศูนย์อบรมแวงน่าง)
Your answer
ตารางจำนวนครูในแต่ละสาระฯ ที่ต้องกรอกข้อมูล
5. กรอกรายละเอียดผู้เข้าอบรมสาระการสอนภาษาไทย ==> 5.1 ข้อมูลผู้เข้าอบรมสาระการสอนภาษาไทย ชั้น ป.3 (ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล / สังกัดโรงเรียน / และเบอร์โทรศัพท์)
Your answer
==> 5.2 ข้อมูลผู้เข้าอบรมสาระการสอนภาษาไทย ชั้น ป.6 (ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล / สังกัดโรงเรียน / และเบอร์โทรศัพท์)
Your answer
==> 5.3 ข้อมูลผู้เข้าอบรมสาระการสอนภาษาไทย ชั้น ม.3 (ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล / สังกัดโรงเรียน / และเบอร์โทรศัพท์)
Your answer
6. กรอกรายละเอียดผู้เข้าอบรมสาระการสอนคณิตศาสตร์ ==> 6.1 ข้อมูลผู้เข้าอบรมสาระการสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 (ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล / สังกัดโรงเรียน / และเบอร์โทรศัพท์)
Your answer
==> 6.2 ข้อมูลผู้เข้าอบรมสาระการสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 (ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล / สังกัดโรงเรียน / และเบอร์โทรศัพท์)
Your answer
==> 6.3 ข้อมูลผู้เข้าอบรมสาระการสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3 (ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล / สังกัดโรงเรียน / และเบอร์โทรศัพท์)
Your answer
7. กรอกรายละเอียดผู้เข้าอบรมสาระการสอนวิทยาศาสตร์ ==>7.1 มูลผู้เข้าอบรมสาระการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3 (ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล / สังกัดโรงเรียน / และเบอร์โทรศัพท์)
Your answer
==>7.2 มูลผู้เข้าอบรมสาระการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6 (ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล / สังกัดโรงเรียน / และเบอร์โทรศัพท์)
Your answer
==>7.3 มูลผู้เข้าอบรมสาระการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3 (ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล / สังกัดโรงเรียน / และเบอร์โทรศัพท์)
Your answer
8. กรอกรายละเอียดผู้เข้าอบรมสาระการสอนภาษาอังกฤษ ==>8.1 มูลผู้เข้าอบรมสาระการสอนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.3 (ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล / สังกัดโรงเรียน / และเบอร์โทรศัพท์) *** จำนวน 2 คน
Your answer
==>8.2 มูลผู้เข้าอบรมสาระการสอนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 (ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล / สังกัดโรงเรียน / และเบอร์โทรศัพท์) *** จำนวน 2 คน
Your answer
==>8.3 มูลผู้เข้าอบรมสาระการสอนภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 (ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล / สังกัดโรงเรียน / และเบอร์โทรศัพท์) *** จำนวน 2 คน
Your answer
9. กรอกรายละเอียดผู้เข้าอบรมสาระการสอนสังคมศึกษาฯ ==>9.1 มูลผู้เข้าอบรมสาระการสอนสังคมศึกษาฯ ชั้น ป.3 (ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล / สังกัดโรงเรียน / และเบอร์โทรศัพท์)
Your answer
=>9.2 มูลผู้เข้าอบรมสาระการสอนสังคมศึกษาฯ ชั้น ป.6 (ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล / สังกัดโรงเรียน / และเบอร์โทรศัพท์)
Your answer
=>9.3 มูลผู้เข้าอบรมสาระการสอนสังคมศึกษาฯ ชั้น ม.3 (ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล / สังกัดโรงเรียน / และเบอร์โทรศัพท์)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms