ใบสมัครเข้ารับอบรมวิชาชีพให้กับนักเรียนและชุมชน "สร้างสุขด้วยภูมิปัญญา"
โรงเรียนมักกะสันพิทยา ร่วมมือกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรมอบรมวิชาชีพในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ประเภทอาหารว่างและงานบริการ และในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ประเภทงานประดิษฐ์
ชื่อ นามสกุล *
สถานภาพผู้สมัคร *
นักเรียน ระดับชั้น ห้อง (ม../...)
วิชาชีพที่ต้องการสมัครเข้ารับการอบรม วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ประเภทอาหารว่างและงานบริการ (เลือกได้ 1 อาชีพ) *
วิชาชีพที่ต้องการสมัครเข้ารับการอบรม วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ประเภทงานประดิษฐ์ (เลือกได้ 1 อาชีพ) *
ถ้าวิชาชีพใดเต็มจำนวนก่อน ขออนุญาตจัดเข้าอบรมตามความเหมาะสม
ขอขอบคุณในความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนมักกะสันพิทยา
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy