แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ครั้งที่ 5/2563 (ต.ค. 63)
คลินิกที่ท่านได้มารับการรักษา *
ประเภทการรักษา *
วันนี้ท่านได้รับการรักษาหรือไม่ *
จำนวนครั้งที่ท่านมาทำการรักษา *
ชั้นที่ท่านได้มารับการรักษา *
ความพึงพอใจในการมารักษาครั้งนี้ *
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
ความพึงพอใจต่อทันตแพทย์ผู้รักษา
ความรวดเร็วในการรักษา
ความสะอาดของสถานที่
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ต้อนรับ(เคาน์เตอร์)
การให้บริการของเวชระเบียน
การให้บริการของจุดชำระเงิน
ความพึงพอใจโดยรวม
ความไม่พึงพอใจในครั้งนี้/ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อมูลติดต่อกลับ(กรณีที่ต้องการให้ติดต่อกลับ)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse