แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
:: คำชี้แจง ::
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการของ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของกองนโยบายและแผน
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.