สมัครสมาชิก สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา
Register Confucius Institute of Burapha University
1. ชื่อ ภาษาไทย (Thai name)
Your answer
ชื่อ ภาษาจีน (Chinese name)
Your answer
ชื่อ ภาษาอังกฤษ (English name)
Your answer
2. เพศ
3. ปีเกิด ค.ศ. (year of birth)
Your answer
4. สัญชาติ (nationality)
5. สถานที่ทำงาน /สถานที่ศึกษา(Workplace / place of study)
Your answer
6. ที่อยู่ สถานที่ทำงาน /สถานที่ศึกษา(address)
Your answer
7. ตำแหน่ง (Position)
*หมายเหตุ คำถาม ข้อ 8 - 11 สามารถเลือกคำตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
* Note: Questions 8 - 11 can answer more than one answer.
8. คุณสมบัติของผู้สมัครผู้สมัคร
Required
9. ท่านมีความสนใจวัฒนธรรมจีนในด้านใดบ้าง (What is your interest in Chinese culture?)
10. ท่านมีความสามารถพิเศษเกี่ยวกับ วัฒนธรรมจีน ในด้านใดบ้าง ( What are your special abilities in Chinese culture?)
11. ท่านเคยร่วมกิจกรรมใดของสถาบันขงจื่อ (Have you ever participated in any activities of Confucius Institute of Burapha University?)
Required
12. ช่องทางการติดต่อ Facebook
Your answer
ช่องทางการติดต่อ E-mail
Your answer
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์มือถือ
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms