สมัครสมาชิก สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา
Register Confucius Institute of Burapha University
1. ชื่อ ภาษาไทย (Thai name) *
ชื่อ ภาษาจีน (Chinese name)
ชื่อ ภาษาอังกฤษ (English name)
2. เพศ
Clear selection
3. ปีเกิด ค.ศ. (year of birth)
4. สัญชาติ (nationality) *
5. สถานที่ทำงาน /สถานที่ศึกษา(Workplace / place of study) *
6. ที่อยู่ สถานที่ทำงาน /สถานที่ศึกษา(address)
7. ตำแหน่ง (Position)
Clear selection
*หมายเหตุ คำถาม ข้อ 8 - 11 สามารถเลือกคำตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
* Note: Questions 8 - 11 can answer more than one answer.
8. คุณสมบัติของผู้สมัครผู้สมัคร *
Required
9. ท่านมีความสนใจวัฒนธรรมจีนในด้านใดบ้าง (What is your interest in Chinese culture?)
10. ท่านมีความสามารถพิเศษเกี่ยวกับ วัฒนธรรมจีน ในด้านใดบ้าง ( What are your special abilities in Chinese culture?)
11. ท่านเคยร่วมกิจกรรมใดของสถาบันขงจื่อ (Have you ever participated in any activities of Confucius Institute of Burapha University?) *
Required
12. ช่องทางการติดต่อ Facebook
ช่องทางการติดต่อ E-mail *
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์มือถือ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy