II Bieg Pamięci ks. prałata Jerzego Moskala
Plakat
Patronat medialny
Partnerzy
Medal pamiątkowy dla każdego uczestnika biegu
Regulamin
I. CEL IMPREZY
- Upowszechnianie biegania, jako najprostszej i najtańszej formy aktywności fizycznej,
- Propagowanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród młodzieży i dorosłych,
- Uczczenie Pamięci ks. prałata Jerzego Moskala

II. ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY:
Organizator: Klub Biegacza "Athletic" Zręcin,
Współorganizatorzy: LKS Tęcza Zręcin, OSP Zręcin, Parafia Zręcin, Gmina Chorkówka, GOK Chorkówka, FIS Zręcin, Rada Sołecka w Zręcinie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie.

III. TERMIN I MIEJSCE:
Start biegu: 17 czerwca 2017 r. godz. 11:00 w Zręcinie przy stadionie LKS Tęcza Zręcin,
Biuro zawodów otwarte od godziny 9:00 na stadionie LKS Tęcza Zręcin.

IV. TRASA:
Dystans: 6200 m
40% przełaj 60% asfalt

V. UCZESTNICTWO:
Opłata wpisowa wynosi 10 zł - płatne w biurze zawodów w dniu startu. Udział w biegu jest dobrowolny (zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów). Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 17.06.2017 r. W czasie weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do sprawdzenia daty urodzenia oraz pobrać numer startowy, co będzie oznaczało akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora, a także podpisać oświadczenie, że ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w tym biegu.

VI. ZGŁOSZENIA:
Rejestracja zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem:
https://goo.gl/forms/aN4hMLCxUToo7nO52
Limit uczestników 100 osób.
Zgłoszenia elektroniczne przyjmowana będą do dnia 16 czerwca 2017 r. bądź do czasu osiągnięcia limitu. Po tym terminie jeżeli limit osób nie zostanie osiągnięty możliwe będzie zapisanie się do biegu w biurze zawodów.
Lista uczestników aktualizowana będzie co 24 h i dostępna pod tym samym adresem.

VII. POMIAR CZASU:
Na zawodach będzie obowiązywał ręczny pomiar czasu poszczególnych zawodników. Na trasie będą punkty kontrolne których pominięcie wiąże się z dyskwalifikacją uczestnika.

VIII. NAGRODY:
Ze względu na charakter biegu nie przewidujemy nagród finansowych. Każdy uczestnik biegu który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal. Dla pierwszych 3 kobiet i mężczyzn w kat. open oraz dla pierwszych 3 kobiet i mężczyzn w kat. mieszkańców Gminy Chorkówka przewidziane są pamiątkowe puchary, dyplomy oraz drobne upominki.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- Bieg Pamięci ks. prałata Jerzego Moskala odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Służby Mundurowe oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu,
- Uczestnik musi zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań,
- Zawodnicy biegu mają obowiązek poruszania się tylko wytyczoną przez organizatora trasą oraz muszą bezwzględnie podporządkować się wszystkim poleceniom osób zabezpieczających trasę biegu,
- Uczestnicy zawodów po drogach publicznych muszą poruszać się zgodnie z zasadami kodeksu ruchu drogowego,
- Organizator nie odpowiada za wszelkie szkody, kontuzje, kolizje i wypadki poniesione przez uczestników przed, w trakcie i po zawodach,
- Organizator nie ubezpiecza zawodników - wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie,
- Organizator zapewnia wodę oraz ciepły posiłek na mecie,
- Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”,
- Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów,
- Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu zawodów organizator nie ponosi odpowiedzialności,
- Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami,
- Przystępując do udziału w zawodach, zawodnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo,
- Ostateczne rozstrzygnięcie spraw spornych oraz interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

Więcej informacji można uzyskać pod:
FB grupa: facebook.com/groups/1028560907171366/
Prezes KB "Athletic" Zręcin - Jan Rodzinka, tel. 517187230

Lista startowa
imię i nazwisko płeć miejscowość klub
1. Grzegorz Gądela Mężczyzna Krosno Nieważne który, nieważne jak, byle dobiec
2. Jan Rodzinka Mężczyzna Zręcin KB athletic Zręcin
3. Agnieszka Świątek Kobieta Świerzowa Polska
4. Mateusz Kurowski Mężczyzna Zręcin KB Athletic Zręcin
5. Sebastian Gruszka Mężczyzna Zręcin KB Athletic Zręcin
6. Michał Bernacki Mężczyzna Zręcin
7. Marcin Szelc Mężczyzna Krosno KKB Mosir Krosno
8. Krystian Jaracz Mężczyzna Siedliska Żmigrodzkie BWG Ekonomic Jasło
9. Marzena Moskal Kobieta Krosno
10. Rafał Kin Mężczyzna Odrzykoń AZS PWSZ Krosno
11. Mateusz Haczela Mężczyzna Jedlicze MUKS PODKARPACIE JEDLICZE
12. Patryk Augustyn Mężczyzna Jedlicze
13. Mariusz Biskup Mężczyzna Jedlicze Muks Podkarpacie Jedlicze
14. Sabina Marszałek Kobieta Krosno
15. Damian Wyderka Mężczyzna Krosno KKB Mosir
16. Karol Winiarski Mężczyzna Żeglce
17. Marian Jajesnica Mężczyzna Jedlicze Muks Podkarpacie Jedlicze
18. Jan Ostrowski Mężczyzna Korczyna
19. Michał Ryba Mężczyzna Olchowa
20. Dariusz Błażejowski Mężczyzna Świerzowa Polska Nowy Styl Group Running Team
21. Sławomir Kukulski Mężczyzna KROSNO KKB MOSiR Krosno
22. Waldemar Uliasz Mężczyzna Żeglce/Jedlicze Klub Biegacza Athletic Zręcin
23. Paweł Janocha Mężczyzna Dobieszyn LKS Dobieszyn
24. Marek Marszałek Mężczyzna Machnówka KB Athletic Zręcin
25. Maciej Janocha Mężczyzna Świerzowa Polska MJE TEAM
26. Józef Urbański Mężczyzna Krosno KKB Mosir Krosno
27. Justyna Jasłowska Kobieta Jedlicze MUKS Jedlicze
28. Aneta Klocek Kobieta Krosno Kkb mosir krosno
29. Andrzej Sawczuk Mężczyzna Lubliniec
30. Marcin Dobek Mężczyzna Szczepańcowa
31. Jarosław Cieśla Mężczyzna Krosno
32. Joanna Pająk-Cieśla Kobieta Krosno
33. Wiktor Mosoń Mężczyzna Głowienka MUKS Podkarpacie Jedlicze
34. Bartosz Smolik Mężczyzna Krosno OPD Jedlicze
35. Jarosław Kurcoń Mężczyzna Żeglce
36. Patrycja Lasota Kobieta Jaszczew
37. Karolina Lasota Kobieta Jaszczew
38. Monika Wiklowska Kobieta Zręcin
39. Grzegorz Fedak Mężczyzna Sanok
40. Grzegorz Gierula Mężczyzna Łężany
41. Emil Gierula Mężczyzna Łężany
42. Sylwester Wojnar Mężczyzna Krosno MUKS JEDLICZE
43. Joanna Dereniowska Kobieta Królik Polski
44. Grzegorz Raus Mężczyzna Krosno Beniaminek Krosno
45. Filip Kamaj Mężczyzna Kraków
46. Robert Gleń Mężczyzna Jedlicze MUKS Podkarpacie
47. Kamil Mezglewski Mężczyzna Krościenko Wyżne KB Gosir Krościenko Wyżne
48. Michał Hurkacz Mężczyzna Krosno
49. Andrzej Wasłowicz Mężczyzna Zręcin KB Athletic Zręcin/OSP Zręcin
50. Jerzy Haduch Mężczyzna Pisarowce Sanok i Okolice
51. Magdalena Iskrzycka Kobieta Rzeszów aSPAwen
52.
Zapisy online do biegu zamknięte, zapraszamy do biura zwodów od 9:00 na stadionie LKS Tęcza Zręcin
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms