ระบบแสดงเหตุผลการไม่เข้าห้องบรรยายวิชา น. 681 ปีการศึกษา 2562
นักศึกษาที่มิได้เข้าห้องบรรยายหรือมิได้ลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนด ในสัปดาห์ที่แปดจนถึงสัปดาห์ที่ 16 กล่าวคือ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคมจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 อาจได้รับคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” (2 คะแนน) สำหรับการบรรยายแต่ละครั้งที่ตนมิได้เข้าห้องบรรยายหรือมิได้ลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนด หาก (1) ได้ยื่นหลักฐานเป็นหนังสือแสดงเหตุผลอันสมควรต่อผมโดยไม่ชักช้า หรือ (2) แสดงเหตุผลเช่นว่านั้นด้วยระบบนี้โดยไม่ชักช้า และผมเห็นว่านักศึกษามีเหตุผลอันสมควรจริง
Email address *
ชื่อ-สกุล *
วันไม่เข้าห้องบรรยาย *
ให้เลือกวันที่ที่นักศึกษามิได้เข้าห้องบรรยายที่ประสงค์จะแสดงเหตุผล
MM
/
DD
/
YYYY
เหตุผล *
ให้แสดงเหตุผลอันสมควรที่ทำให้ผมพอใจได้ว่านักศึกษามีเหตุผลกันสมควรจนไม่สามารถเข้าห้องบรรยายในวันนั้น ๆ ได้
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy