แบบคัดกรองเบื้องต้นกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
แบบคัดกรองเบื้องต้นกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำหรับผู้เข้าสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564

ผู้สมัครสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทุกคนต้องตอบแบบคัดกรองเบื้องต้นกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแบบฟอร์มที่สภาการพยาบาลกำหนด และยืนยันข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อการจัดสถานที่นั่งสอบที่เหมาะสม พร้อมพิมพ์แบบฟอร์มจากไฟล์แนบไปยื่นที่ศูนย์สอบ หากไม่ตอบแบบคัดกรองฯ จะไม่มีสิทธิเข้าสอบ

***ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของแต่ละจังหวัด

“การให้ข้อมูลเท็จ ถือเป็นการทุจริตในการสอบ จะถูกปรับให้ตกทุกวิชา”

ผู้สมัครสอบศูนย์สอบ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตอบแบบคัดกรองฯ ระหว่างวันที่ 8 - 11 ตุลาคม 2564
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy