Școala incluzivă - școală pentru toți

Program de formare acreditat prin OMECS nr. 6217/23.12.2016, 60 ore, 15 CPT (program de tip blended learning)
Public-țintă: Personal didactic din învăţământul preuniversitar
Taxă de curs: 200 lei
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question