พัฒนาการบริการที่เป็นเลิศด้วยระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC System)
ขออภัยขณะนี้มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้วค่ะ
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uFKFeplUCXaKJNt4QOjtwhz2xS4OU3srBqam7b0T0Vk/edit?usp=sharing
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. Report Abuse - Terms of Service