Noorsootöötajate ja teiste noortega kokkupuutuvate töötajate tagasiside ankeet
Lp. Vastaja!

Palume Teil osaleda Tori valla noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu-uuringus.
Täites järgneva küsimustiku, annad Tori vallale võimaluse hinnata noorsootööd ning pöörata noorsootöö arendamisel rohkem tähelepanu Teile. Sinu poolt antud vastused aitavad meid edasisel noorte arengut toetava vaba aja sisustamise planeerimisel ning võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel.
Küsimustikule vastaja jääb anonüümseks - see tähendab, et Teie nime ankeedis ei küsita.
Teie arvamus on Tori valla jaoks väga oluline.
Vastates palun vali see vastusevariant, mis tundub olevat Sinu arvamuse, seisukoha või olukorraga kõige sarnasem.
Küsimused on esitatud 2019/2020 õppeaasta kohta.

Andmeid kogutakse kuni 05,juunini 2020.
Uuringu tulemustega on võimalik tutvuda sügisel 2020 Tori valla kodulehel.
Uuringu kontaktisik on noorsootöö nõunik Erika Nõmm erika.nomm@torivald.ee, telefon 5154 337
1. Millist tüüpi noorsootööga seotud organisatsioonis Te töötate (kui töötad mitmes, siis palun vali see, kus töötad peamiselt)?
2. Kas noorsootöö on Teie:
Clear selection
3. Mitu aastat olete noorsootööga kokku tegelenud?
Clear selection
4. Milline on Teie töökoormus?
Clear selection
5. Palun hinnake, kuivõrd alljärgnevad tegurid motiveerivad Teid Teie praeguses töös noortega: 1 - üldse ei motiveeri, 2 - pigem ei motiveeri, 3 - pigem motiveerib, 4 - väga motiveerib.
1
2
3
4
Huvi valdkonna vastu
Võimalus noorsootöö valdkonna arengut mõjutada
Võimalus arendada/suunata/õpetada noori (toetada noorte omaalgatuslikke ideid)
Noorte saavutused, kordaminekud
Eneseteostuse võimalus
Oma vastutuse tunnetamine
Noorsootöötajate tunnustamine
Võimalused isiklikuks arenguks ja enesetäiendamiseks
Noorsootöötajate töökeskkond
Teised noorsootöötajad ja kolleegid
Noorsootöötaja töötasu
Muu
Clear selection
6. Kas Teie töös on tagatud professionaalne tugi ja nõustamine?
Clear selection
7. Kas Teie piirkonna noorsootöös on midagi, mis Teid häirib? Kui jah siis kirjutage see reale Muu.
Clear selection
8. Kas Tori valla noorsootöös on midagi, mis Teid häirib? Kui jah siis kirjutage see reale Muu.
Clear selection
9. Palun kirjeldage, milline on Teie poolt noortele suunatud tegevuste õpiväljund (mõju/tulemus) noorte jaoks? Kirjutage see reale Muu.
Clear selection
10. Teie sugu:
Clear selection
11. Teie vanus:
Clear selection
12. Teie haridus:
Clear selection
13. Kas Teil on kehtiv noorsootöötaja kutsetunnistus?
Clear selection
14. Kui suur on Teie netopalk (kättesaadav summa) noorsootöö eest ühes kuus?
Clear selection
15. Teie ettepanekud noorsootöö arendamiseks Tori vallas:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy