Κεφάλαιο 10
Ερωτήσεις "κλειστού" τύπου στο κεφάλαιο 10
Email address *
Μια διαδικασία και μια συνάρτηση μπορούν να εκτελούν ακριβώς τις ίδιες λειτουργίες
10 points
Η ενεργοποίηση μιας συνάρτηση πραγματοποιείται με την εντολή ΚΑΛΕΣΕ
10 points
Ποιές απο τις παρακάτω προτάσεις αποτελούν πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού ;
10 points
Κάθε υποπρόγραμμα πρέπει να έχει μόνο μία είσοδο και μία έξοδο
10 points
Η διαδικασίες έχουν περιορισμένες λειτουργίες σε σχέση με τις συναρτήσεις
10 points
Οι τιμές αυτές που περνούν από το ένα υποπρόγραμμα στο άλλο λέγονται :
10 points
Οι _________ υπολογίζουν μόνο μία τιμή, αριθμητική, χαρακτήρα ή λογική και μόνο αυτήν επιστρέφουν στο υποπρόγραμμα που την κάλεσε
10 points
Οι συναρτήσεις μπορούν να επιστρέφουν τιμές όλων των τύπων δεδομένων που υποστηρίζει η γλώσσα
10 points
Η λίστα των _______ παραμέτρων καθορίζει τις παραμέτρουςστη δήλωση του υποπρο-γράμματος.
10 points
Η λίστα των _________ παραμέτρων καθορίζει τις παραμέτρους στην κλήση του υποπρογράμματος.
10 points
Submit
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms