แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามของบริษัท บิวท์ ทู บิวด์
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยกลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ จะนำผลที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงภาพลักษณ์ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ ต่อไป
ข้อมูลส่วนตัว
1. ชื่อ-สกุล
Your answer
เบอร์โทร
Your answer
Email / ID Line
Your answer
2. เพศ
3. อายุ
4. สถานภาพ
5. ระดับการศึกษาของท่าน
6. อาชีพของท่าน
7. จำนวนสมาชิกในครอบครัว
8. จำนวนรถยนต์ของสมาชิกในครอบครัว
9. รายได้ครอบครัว/เดือน
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms