Prijava - Matematika+ 2013.

Matematičko društvo "Istra" - http://md-istra.blogspot.com/
Svaki tim, koji se sastoji od 5 učenika, prijavljuje svoj projekt povezujući svoj grad sa nekim matematičkim sadržajem i provodeći projekt kroz sve njegove „znanstvene faze“ do javne prezentacije na Festivalu matematike.
Prijava radova do 6. travnja 2013., a gotove radove dostaviti poštom najkasnije do 20. travnja 2013. na adresu:
Matematičko društvo "Istra", Jakova Puljanina 17, 52100 Pula.
Povjerenstvo će odabrati radove koji će ući u završnicu na Festivalu 9. i 10.5.2013.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question