แบบฟอร์มประวัติพนักงาน บริษัท คีย์ดาต้า จำกัด ประเภท อิสระ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ของทางบริษัท ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การอุปการะคุณเสมอมา
Email address *
1.ประวัติ
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
นามสกุล *
ที่อยู่ปัจจุบัน *
งานปัจจุบัน *
บรรยายลักษณะงานประจำสั้นๆ *
ชื่อสถานที่ทำงานปัจจุบันและที่เคยทำ *
โทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์มือถือ *
ไลน์ไอดี *
เฟซบุค *
อินสตาแกรม
อีเมลล์ *
2.ประวัติครอบครัว
สถานภาพ *
จำนวนบุตร
กรณีฉุกเฉิน ผู้สามารถติดต่อได้ *
ชื่อ/เบอร์โทร/ความสัมพันธ์
3.ประวัติการศึกษา และความสามารถพิเศษ
ระดับการศึกษา *
สถานบันการศึกษาที่จบ *
ชื่อโรงเรียน/สถาบันต่างๆ
ความสามารถพิเศษ *
ภาษาที่สามารถแปลได้
ความสามารถพิเศษอื่นๆ
โปรดแนบภาพถ่ายบัตรประชาชนที่ปิดบังเลข 13 หลักแล้ว *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service