แบบฟอร์มลงทะเบียนอบรมการใช้งานเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ลงทะเบียน
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
หน่วยงานที่สังกัด *
หลักสูตร/สาขาวิชา *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ *
Your answer
2. ลงทะเบียนอบรม
1. กรุณาคลิกช่องลงทะเบียนอบรมในหลักสูตรที่ท่านต้องการลงทะเบียนอบรม
2. ทุกหลักสูตรอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3. ทุกหลักสูตรใช้คู่มือการอบรมแบบออนไลน์ โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการอบรมได้ก่อนวันอบรม 3 วัน ที่เว็บไซต์ www.lms.cmru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-88-5931, 5934

1. กลุ่มการบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ และการวัดผลสัมฤทธิ์ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบออนไลน์
ลงทะเบียนอบรม
1. การสร้างและบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom (จำนวน 6 ชั่วโมง) รุ่น วันพุธบ่าย จำนวน 40 คน พ. 11 ก.ย. 2562 เวลา 13.00-16.00 น. และ พ. 18 ก.ย. 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
2. การสร้างและบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom (จำนวน 6 ชั่วโมง) รุ่นวันเสาร์ จำนวน 40 คน ส. 14 ก.ย. 2562 เวลา 09.00-16.00
3. การสร้างและบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Moodle CMRU (จำนวน 6 ชั่วโมง) รุ่นวันพุธบ่าย จำนวน 40 คน พ. 2 ต.ค. 2562 เวลา 13.00-16.00 น. พ. 9 ต.ค. 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
4. การสร้างและบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Moodle CMRU (จำนวน 6 ชั่วโมง) รุ่น วันเสาร์ จำนวน 40 คน ส. 21 ก.ย. 2562 เวลา 09.00-16.00
5. การสร้างและบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams(จำนวน 6 ชั่วโมง) จำนวน 40 คน ส. 28 ก.ย. 2562 เวลา 09.00-16.00 น.
2. กลุ่มโปรแกรม/Application สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ลงทะเบียนอบรม
1. การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนในชั้นเรียนออนไลน์ (e-Meeting) ด้วยโปรแกรม Zoom และ Microsoft Teams (จำนวน 6 ชั่วโมง) จำนวน 40 คน ส. 5 ต.ค. เวลา 09.00-16.00 น.
2. การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (e-Testing) ด้วยโปรแกรม Socrative (จำนวน 3 ชั่วโมง) จำนวน 40 คน พ. 25 ก.ย. 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
3. กลุ่มผลิตสื่อการสอน
ลงทะเบียนอบรม
1. จัดทำสื่อการสอนรูปแบบวีดีโอจากการบันทึกหน้าจอด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และเผยแพร่บน Youtube (จำนวน 6 ชั่วโมง) จำนวน 40 คน อา. 29 ก.ย. 2562 เวลา 09.00-16.00 น.
2. ตัดต่อวิดีโอสำหรับผู้เริ่มต้นเพื่อการผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วย Adobe Spark และเผยแพร่บน YouTube (จำนวน 6 ชั่วโมง) จำนวน 40 คน ส. 12 ต.ค. 2562 เวลา 09.00-16.00 น.
3. ผลิตสื่อการเรียนการสอนรูปแบบ Infographic ด้วย PowerPoint Presentation และเว็บไซต์ออกแบบกราฟิก Canva (จำนวน 6 ชั่วโมง) จำนวน 40 คน อา. 6 ต.ค. 2562 เวลา 09.00-16.00 น.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Chiang Mai Rajabhat University. Report Abuse - Terms of Service