שאלון חוזקות לילדים

את השאלות חיברה דר' קתרין דלסגארד (Dalsgaard), והוא מיועד לילדים מגיל 7 ומעלה.
בשאלון 24 פרקים, בכל פרק 2 שאלות, כלומר סה"כ 48 שאלות.
יש לענות על כולן ובכל שאלה/משפט לסמן רק בחירה אחת.
בסוף כל פרק וכן בסוף השאלון יש לסכום את הניקוד. החוזקות של כל ילד נמצאות בפרקים בהם הוא קיבל 9-10 נקודות (אמורים להיות עד 5 פרקים כאלו). פרקים בהם קיבל 6 נקודות ומטה עלולות לסמן את החולשות שלו (בהן אנחנו לא מתמקדים!).

תוכלו להקריא את השאלות לילד ולסמן את תשובותיו אם הוא עדיין מתקשה בקריאה.
השאלון המלא, באנגלית (נדרשת הרשמה):
https://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/questionnaires/strength-survey-children
השאלון בעברית: בתוך סליגמן, מרטין, 2005 [2002], אושר אמיתי, מודן הוצאה לאור.