Присъствено обучение "Компетентности и правомощия на общинската данъчна администрация" 13-15 септември 2021 г., гр. Пловдив по проект „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители, договор № BG05SFOP001-2.015-0001-C01, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
ИЗЧЕРПАНИ МЕСТА
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy