Inscripció al Campus d'Estiu del CB Llagostera
L'acceptació de la inscripció queda condicionada al pagament efectiu de la quota
Nom i Cognoms del/la participant *
Your answer
Data de naixement del/la participant *
MM
/
DD
/
YYYY
DNI del/la participant *
Your answer
Quines setmanes? *
Required
Nom i cognoms del pare/mare/tutor? *
Your answer
DNI del pare/mare/tutor? *
Your answer
Quina és la teva adreça de correu electrònic? *
Your answer
Quin és el teu telèfon de contacte principal? *
Your answer
Quina és la teva adreça? *
Your answer
Autorització general
Autoritzo que el meu fill/a participi a les activitats del Campus, incloses aquelles que es puguin realitzar fora de la zona esportiva municipal de Llagostera, que són el seu espai ordinari. Aquesta autorització la faig extensiva a les decisions medico-quirúrgiques sobrevingudes que siguin aconsellades per un facultatiu.
Acceptes l'autorització general? *
Required
Autorització d'imatges
Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies i/o filmacions fetes durant el desenvolupament del Campus, per a records, material promocional de l'activitat, publicacions al web i a les xarxes socials de CB Llagostera.
Acceptes l'autorització d'imatges? *
Required
El nen/a pateix alguna malaltia que requereixi algun tractament especial? Si la resposta és afirmativa, explica'ns-ho a l'apartat "observacions i dades d'interès". *
El nen/a pateix alguna al·lèrgia a algun aliment, medicament o altre? Si la resposta és afirmativa cal indicar la/es al·lèrgia/es a l'apartat "observacions i dades d'interès". *
El nen/a ha de prendre algun medicament durant el Campus? Si la resposta és afirmativa, caldrà portar informe mèdic i una autorització signada pel pare/mare/tutor on consti el medicament, la dosi i l'horari. *
Observacions i dades d'interès
Your answer
Creus que el nen/a te alguna necessitat o que cal informar d'alguna cosa que no està reflectida en les preguntes anteriors? Explica'ns-ho a continuació:
Your answer
Autoritzo que el meu fill/a pugui marxar sol/a un cop finalitzat el Campus. *
Persones autoritzades a recollir el meu fill/a: *
Your answer
Protecció de dades
D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informem que les seves dades estan incorporades en un fitxer del que és titular CBLLAGOSTERA amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions sobre les nostres activitats que puguin ser del seu interès. Així mateix, li informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades al domicili de CBLLAGOSTERA, a l’av. de l’esport s/n de Llagostera CP 17240 (Girona) o a infocbllagostera@gmail.com
Acceptació de la protecció de dades *
Required
Baixes, places i canvis en la programació
Si un/a nen/a participant causa baixa d'un torn o activitat, sigui quin sigui el motiu, no existeix la possibilitat de recuperar les quantitats pagades, ni d’aplicar aquestes quantitats a un altre participant, ni deixar-les en dipòsit per a cobrir parcial o totalment activitats posteriors que realitzés el mateix nen/a. Les places són limitades i s’atorgaran per ordre d’inscripció.

CBLLAGOTERA es reserva el dret a no dur a terme aquelles activitats o torns en què no s’arribi a un nombre mínim d’inscripcions, la qual cosa comportaria el retorn íntegre de les quantitats satisfetes. CBLLAGOTERA es reserva el dret a modificar les activitats programades en cas de necessitat (seguretat, condicions meteorològiques...).

Acceptació de la normativa de baixes, places i canvis en la programació *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service