Актуално състояние и тенденции за приложение на иновативни методи в училищните и извънучилищните дейности
Уважаеми колеги,

Пред Вас е въпросник, за проучване на Вашето отношение към използването на иновативни методи в процеса на обучение и възпитание.

Моля, отговорете на въпросите, като следвате инструкциите към всеки един от тях. Вашите отговори са важни за достоверното провеждане на научно изследване в изпълнение на първи етап от Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ на Министерство на образованието и науката.


Вашата анонимност е гарантирана.
Предварително Ви благодарим!
1. Прилагате ли иновативни методи във Вашата практика? *
2. При какви случаи и в кои педагогически дейности прилагате иновативни методи? *
Your answer
3. Вие прилагате иновативни методи по време на: *
(Може да посочите повече от един отговор.)
Required
4. Колко често прилагате иновативни методи по време на Вашата практика? *
5. Какво Ви мотивира да използвате иновативни методи във Вашите занятия? *
Your answer
6. Какви методи предпочитате да използвате? (Моля, избройте.) *
Your answer
7. Кои от следните форми, методи и средства използвате?: *
(Може да посочите повече от един отговор.)
Required
8. Причината/ причините, поради които не използвате иновативни методи във Вашата практика, са: *
(Може да посочите повече от един отговор.)
Required
9. Какви иновативни методи познавате (в процеса на обучение и/или в извънкласната дейност) *
Your answer
10. Според Вас иновативните методи помагат ли за по-пълноценно предаване на учебния материал? *
11. Според Вас иновативните методи спомагат ли за по-качествено усвояване на учебното съдържание от учениците? *
12. Според Вас широко разпространено ли е използването на иновативни методи сред Вашите колеги? *
13. Информация за иновативни методи получавате: *
(Може да посочите повече от един отговор.)
Required
14. Посещавате ли/ посещавали ли сте обучения, свързани с иновативни методи на преподаване? *
15. Посещаването на квалификационни форми на обучение за иновативни методи е: *
(Може да посочите повече от един отговор.)
Required
16. Според Вас отразява ли се положително в педагогическата ви работа участието Ви в обучения за иновативни методи? *
17. Споделяте ли наученото от обученията за иновативни методи с Ваши колеги? *
18. Причината/ причините, поради които не посещавате форми на обучение за иновативни методи: *
(Може да посочите повече от един отговор.)
Required
19. За целите на Вашата преподавателска дейност: *
(Може да посочите повече от един отговор.)
Required
20. Институцията, в която преподавате, предлага алтернативи и/или иновации в: *
(Може да посочите повече от един отговор.)
Required
21. Според вида на подготовката институцията, в която преподавате е: *
22. На деца от кои класове (на каква възраст) преподавате? *
Your answer
23. Учебната дисциплина, по която преподавате е: *
Your answer
24. Институцията, в която преподавате е: *
25. Вашето училище има ли статут “иновативно училище”?: *
26. Вашата възраст е: *
Your answer
27. Пол *
28. Вашето населено място е: *
Your answer
Благодарим за участието!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy