OXFORDSKÝ TEST SCHOPNOSTÍ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
*
+
m
-
1. Děláte bezmyšlenkovité poznámky nebo bezmyšlenkovitě vznášíte obvinění, kterých později litujete?
2. Když jsou ostatní poplašení, zůstáváte vy poměrně klidní?
3. Listujete si jen tak pro zábavu v jízdních řádech, adresářích nebo ve slovnících?
4. Pokud byste byli požádáni o rozhodnutí, byli byste ovlivněni tím, zda máte k osobě, které se to týká, kladný nebo záporný vztah?
5. Zamýšlíte mít ve své rodině dvě nebo méně dětí, ačkoli by vaše příjmy a zdraví dovolovaly více?
6. Míváte někdy škubání ve svalech, i když k tomu není žádný logický důvod?
7. Dali byste přednost postavení, ve kterém byste nemuseli nést zodpovědnost za rozhodování?
8. Jsou vaše jednání ostatními považována za nevypočitatelná?
9. Myslíte si, že by se mělo vydávat více peněz na sociální zabezpečení?
10. Zajímají vás hodně ostatní lidé?
11. Je váš hlas spíše monotónní než proměnlivý ve své výšce?
12. Necháváte obvykle ostatní, aby začali s konverzací?
13. Zaujme vás snadno konverzace druhých lidí?
14. Zabránila by vám myšlenka, že způsobujete bolest lovné zvěři, malým zvířatům nebo rybám, v lovu či rybolovu?
15. Jste ve svém chování často impulzivní?
16. Mluvíte pomalu?
17. Jste obvykle znepokojeni ohledně nutnosti ochrany svého zdraví?
18. Stane-li se něco nečekaného, začne vám škubat ve svalech?
19. Jste v požadavcích, které kladete na své zaměstnance, příbuzné nebo žáky, obvykle ohleduplní?
20. Myslíte si, že byste mohli udělat správný bleskový úsudek?
21. Trápí vás ještě stále vaše minulé nezdary?
22. Stává se, že občas býváte po několik dní obzvlášť aktivní?
23. Nesete nelibě, když se vám ostatní snaží říkat, co máte dělat?
24. Je pro vás obvykle těžké přiznat se a vzít za danou věc zodpovědnost?
25. Máte spíše malý okruh blízkých přátel namísto mnoha přátel, s nimiž se letmo znáte?
26. Je váš život neustálým bojem o přežití?
27. Zpíváte si často nebo pískáte jen tak pro zábavu?
28. Považují vás přátelé za dobrosrdečného?
29. Je pravda, že byste raději příkazy dávali, než je přijímali?
30. Sdělujete lidem rádi nejnovější skandály o vašich spolupracovnících a známých?
31. Mohli byste souhlasit s “přísnou disciplínou“?
32. Způsobila by vám myšlenka, že byste začali úplně znovu, hodně starostí?
33. Snažíte se ostatní rozesmát nebo způsobit, aby se usmívali?
34. Je pro vás jednoduché vyjádřit své emoce?
35. Zdržíte se výtek, přijde-li někdo pozdě na schůzku?
36. Pohlíží na vás občas ostatní jako na “kaziče zábavy“?
37. Myslíte si, že existují lidé, kteří jsou vůči vám zcela určitě nepřátelští a kteří pracují proti vám?
38. Připustili byste, že jste se mýlili, jenom proto, aby byl pokoj?
39. Je jen málo lidí, které máte opravdu rádi?
40. Jste jen málokdy šťastní, s výjimkou okamžiků, kdy pro to máte zvláštní důvod?
41. Chodíte ve společnosti (na večírku apod.) od jednoho ke druhému?
42. Činíte rozumná opatření, abyste zabránili úrazům?
43. Jste nervózní při představě, že byste měli mluvit před lidmi?
44. Kdybyste v obchodě viděli zboží, které je očividně označeno špatnou, příliš nízkou cenou, snažili byste se ho za tuto cenu získat?
45. Myslíte si často, že se na vás ostatní dívají nebo o vás mluví za vašimi zády?
46. Dostáváte se neustále do potíží?
47. Je něco určitého, co nesnášíte nebo čeho se bojíte?
48. Dáváte při sportu přednost roli diváka před aktivní účastí?
49. Připadá vám snadné být nestranný?
50. Máte při styku s ostatními členy rodiny pevně danou úroveň zdvořilého chování, kterou dodržujete?
*
+
m
-
51. Umíte večírek řádně “uvést do pohybu“?
52. Koupili byste si něco na splátky s nadějí, že splátky budete moci splácet?
53. Když se stane něco neočekávaného, jako třeba nehoda nebo jiná rušivá událost, dostavují se u vás později jako následek na ně nějaké reakce?
54. Berete v úvahu spíše blaho všech než své vlastní výhody?
55. Posloucháte-li řečníka, máte někdy pocit, že se to, co říká, vztahuje výhradně na vás?
56. Vadí vám jen zřídkakdy okolní hluk ve vaší soustředěnosti?
57. Jste obvykle informováni o tom, co se kolem vás děje nového?
58. Jste schopni s jistotou naplánovat a pracovat na uskutečnění určité události se šestiměsíčním předstihem?
59. Myslíte si, že jsou moderní výkony trestu s vězením bez mříží odsouzeny k zániku?
60. Máte tendenci být nedbalí?
61. Máte někdy tváří v tvář životu pocit, že je všechno neskutečné?
62. Zotavíte se rychle z vlivu špatných zpráv?
63. Jestliže kritizujete, snažíte se v tu samou dobu povzbuzovat?
64. Jste obvykle ostatními považováni za chladné?
65. Jsou vaše názory nedostatečně důležité na to, abyste je sdělili ostatním?
66. Jste si sami sebou tak jistí, že tím ostatním občas jdete na nervy?
67. “Hlídáte si“ věci, které jste půjčili přátelům?
68. Těšíte se z činností, které jste si sami zvolili?
69. Má na vás hodně silný vliv citově laděná hudba?
70. Odsoudíte někoho jenom proto, že je v nějakém bodě ve vztahu k vám odpůrcem nebo rivalem?
71. Usednete často a přemýšlíte o smrti, nemoci, bolesti a zármutku?
72. Znepokojuje vás myšlenka na ztrátu důstojnosti?
73. Shromažďujete neustále věci, “které by se mohly hodit“?
74. Kritizovali byste něčí charakterové chyby nebo chyby v nějakém díle a poukázali byste na ně?
75. Obdivujete otevřeně krásné věci?
76. Zbavujete se občas věcí, které vám vlastně nepatří?
77. Zdravíte lidi s vřelým nadšením?
78. Zamýšlíte se často nad minulými nezdary?
79. Považují vás ostatní za důrazného, co se vašich názorů nebo jednání týče?
80. Přijímáte kritiku snadno a bez nelibosti?
81. Je pravda, že vás vzdálené hluky obvykle neruší, když si chcete odpočinout?
82. Máte sklon k žárlivosti?
83. Máte tendenci odkládat věci a potom zjišťujete, že je na ně příliš pozdě?
84. Řídíte se spíše přáními ostatních, než abyste se snažili mít to po svém?
85. Je pro vás jednoduché začít nějaký projekt?
86. Koušete si nehty nebo okusujete tužku?
87. Začnete být více emocionální jenom proto, abyste vytvořili efekt?
88. Kdybychom vtrhli do cizí země, cítili byste sympatie s lidmi odpírajícími v této zemi vojenskou službu z důvodů svědomí?
89. Máte nějaká citlivá místa?
90. Je pravda, že máte velice málo zájmů a aktivit, které jste si sami vybrali?
91. Máte někdy jedinou myšlenku, která vám po celé dny nejde z hlavy?
92. Jíte pomalu?
93. Jste schopni mít uklidňující vliv, když ostatní propadnou panice?
94. Zastavili byste se a zjistili, zda osoba nepotřebuje pomoc, i když by vás o to přímo nepožádala?
95. Jste předem zaujati ve prospěch své školy, univerzity, klubu, mužstva atd.?
96. Platíte dluhy a dodržujete sliby, pokud je to možné?
97. Spíte dobře?
98. Potrestali byste desetileté dítě tělesně, kdyby vás odmítlo poslechnout?
99. Dáváte ve společnosti nebo organizaci, jejímž jste členem, přednost pasivní roli?
100. Postupujete při svém přemýšlení logicky a vědecky?
*
+
m
-
101. Má dnešní mládež více možností než generace minulá?
102. Stává se vám, že zahazujete věci, ale později zjišťujete, že je vlastně potřebujete?
103. Vzdali byste se snadno již nastoupené cesty, protože by vám způsobovala značné potíže?
104. Je pravda, že jen pár témat vás opravdu nadchne?
105. Je pravda, že jednání ostatních nedůvěřujete velice zřídka?
106. Kladete si někdy otázku, zda na vás někomu opravdu záleží?
107. Odmítáte odpovědnost, protože pochybujete o své schopnosti věci zvládat?
108. Pociťujete někdy nutnost znovu vyprávět zajímavou věc nebo novinku?
109. Máte sklon zveličovat oprávněné stížnosti?
110. Je váš výraz obličeje spíše proměnlivý než stálý?
111. Musíte obvykle ospravedlňovat nebo podporovat svůj názor, který jste již jednou řekli?
112. Obdivujete upřímně a otevřeně krásu druhých lidí?
113. Dalo by vám dost námahy přemýšlet o sebevraždě?
114. Považujete se, co se týče vašeho přístupu k životu, za energické?
115. Když s někým nesouhlasíte, ovlivní to váš celkový vztah k této osobě?
116. Způsobí vám menší selhání z vaší strany jen zřídkakdy starosti?
117. Máte někdy pocit, že příliš mluvíte?
118. Smějete se často?
119. Je snadné vám udělat radost?
120. Kdybyste se střetli s přímou opozicí, snažili byste se prosadit svůj vlastní názor, spíše než abyste se podvolili?
121. Předpokládejme, že by vzdálenost nebyla příliš velká. Dali byste přesto přednost jízdě před pěší chůzí?
122. Vyruší vás někdy hluk větru nebo praskání v domě?
123. Je vaše mínění ovlivňováno tím, že posuzujete věci z hlediska zkušeností, své výchovy nebo svého zaměstnání?
124. Vloudí se do vašeho jednání často netaktnost?
125. Je pravda, že nedůvěřujete lidem, kteří vás žádají o zapůjčení peněz?
126. Jsou vaše rozhodnutí ovlivněna osobními zájmy?
127. Dokážete se velice nadchnout nějakou jednoduchou maličkostí?
128. Podnikáte často činy, od kterých jste svým zdravým lidským rozumem zrazováni?
129. Jste pro rasovou diskriminaci a třídní rozdíly?
130. Jste si vědomi nějakých svých tělesných návyků, jako např. dloubání se v nose a uších, hraní si s vlasy nebo něčeho podobného?
131. Dokážete se rychle přizpůsobit a využít nových okolností a situací, ačkoli mohou být těžké?
132. Způsobují vám určité zvuky nepříjemné pocity?
133. Dokážete pochopit stanovisko druhého, když chcete?
134. Chodíte spát spíše podle toho, kdy se vám chce, než “podle hodin“?
135. Činí vás menší slabosti lidí netrpělivými?
136. Rozčilují vás děti?
137. Jste méně hovorní než vaši známí?
138. Plníte obvykle přidělené úkoly rychle a systematicky?
139. Pomohli byste spolucestujícímu spíše sami, místo abyste to přenechali příslušnému pracovníkovi?
140. Máte-li volit, volíte vždy kandidáty stejné strany, spíše než abyste si prostudovali jednotlivé strany a jejich kandidáty a volili podle toho?
141. Obíráte se často svými minulými nemocemi či bolestivými zážitky?
142. Cítíte se velmi nesvůj v nepořádném prostředí?
143. Kritizujete obvykle film nebo divadelní představení, které jste viděli, nebo knihu, kterou čtete?
144. Vyprávíte-li znovu zábavnou příhodu, dokážete snadno napodobit způsob a dialekt původní situace?
145. Jsou vaše nápady v oborech, ve kterých nejste odborníkem, dostatečně důležité na to, abyste je řekli ostatním lidem?
146. Máte tendenci uklidit nepořádek v domácnosti někoho druhého?
147. Dokážete snadno přijmout porážku bez toho, aniž byste museli spolknout své zklamání?
148. Cítíte se často deprimováni?
149. Cítíte se někdy nesví ve společnosti dětí?
150. Nejste-li s to něco učinit, jste potom jednoduše otrávení, místo abyste se porozhlédli po nové činnosti nebo nových způsobech?
*
+
m
-
151. Cítíte se někdy úplně neschopní něčeho se nadšeně účastnit?
152. Stěžujete si málokdy?
153. Pracujete nárazově, přičemž jste relativně neaktivní, a pak den nebo dva velice, velice aktivní?
154. Trápí vás množství nevyřízené práce, kterou máte?
155. Jsou lidé rádi ve vaší společnosti?
156. Mohli byste někoho nechat dopsat poslední dvě slova v křížovce, aniž byste mu do toho zasahovali?
157. Berete většinou v úvahu ty nejlepší stránky lidí a mluvíte o nich jen zřídkakdy pohrdavě?
158. Rozesměje vás něco snadno nebo u vás snadno něco vzbudí úsměv?
159. Jste v hlase a způsobu jednání jasní a důrazní?
160. Jste velice vřelí pouze k blízkým přátelům, pokud vůbec?
161. Jsou vaše vlastní zájmy a obory vědění pro vás natolik důležité, že už nemáte čas na nic jiného?
162. Chtěli byste “rozjet něco nového“ ve svém okolí, kde žijete?
163. Učinili byste nezbytné kroky, abyste zabili zvíře, a tak ho zbavili bolesti?
164. Je pro vás snadné si odpočinout?
165. Pociťujete jen málo lítosti nad minulými nezdary a neúspěchy?
166. Pomýšlíte-li na strach nebo na něco, co ve vás budí strach, způsobuje vám to tělesné reakce?
167. Jste-li zapleteni do nějaké emocionální situace, můžete věřit svému rozhodnutí?
168. Mohl by vás někdo jiný považovat za skutečně aktivního?
169. Připadá vám obtížné pustit se do věcí, které je nutné udělat?
170. Jste proti podmíněnému výkonu trestu u odsouzených?
171. Trávíte spoustu času zbytečnými starostmi?
172. Připadá vám v hádce těžko pochopitelné, že druhý člověk nerozumí vašemu hledisku, a proto s vámi nesouhlasí?
173. Vypořádáváte se celkem dobře s každodenními problémy v životě?
174. Říkáte obvykle ostatním pravdu?
175. Čekáte spíše, až se něco stane, místo abyste to sami zapříčinili?
176. Utrácíte příliš v poměru ke svým příjmům?
177. Můžete na sebe vzít předpokládané riziko bez toho, abyste si s tím dělali příliš mnoho starostí?
178. Kdybyste byli zapleteni do menší autonehody, postarali byste se skutečně o to, abyste veškeré vámi způsobené škody nahradili?
179. Jste ostatními komandováni?
180. Přimhouříte oko u svých přátel v jistých věcech, v nichž byste ostatní posuzovali tvrději?
181. Přemýšlíte často o své méněcennosti?
182. Kritizují vás lidé, když mluví s ostatními?
183. Jste v rozpacích, když vás někdo na veřejnosti srdečně uvítá tak, že vás políbí, obejme nebo vám poklepe po rameni?
184. Je pravda, že často kvůli přáním ostatních neděláte to, co byste udělat chtěli?
185. Jste občas přesvědčeni o správnosti svých názorů v oboru, ve kterém nejste odborníkem?
186. Stává se vám často, že se snažíte dělat všechny věci najednou?
187. Soudíte o svých schopnostech méně než vaši známí?
188. Je pro vás myšlenka na smrt nebo dokonce jen na něco, co ji připomíná, naprosto odporná?
189. Cítíte se rozladěni ještě nějakou dobu poté, co byl spor urovnán?
190. Jste přátelští hlasem, přístupem a výrazem?
191. Připadá vám život poněkud nejasný a neskutečný?
192. Cítíte se často rozrušeni ohledně osudu válečných obětí a politických uprchlíků?
193. Prosí vás nepříliš blízcí známí o pomoc či radu ve svých potížích?
194. Jestliže postrádáte nějaký předmět, myslíte si, že vám ho někdo musel ukradnout nebo někam založit?
195. Kdybyste si mysleli, že vám a vašemu jednání někdo nedůvěřuje, snažili byste se mu to vysvětlit, místo abyste ho nechali, ať si v tom udělá jasno sám?
196. Domníváte se někdy, že váš věk mluví proti vám? (Ať přílišné mládí nebo přílišné stáří.)
197. Máte období, kdy jste smutní a sklíčení, aniž by pro to byl pádný důvod?
198. Je pravda, že si hodně stěžujete na podmínky, kterým musíte v životě čelit?
199. Máte sklony zakrývat své city?
200. Myslíte si, že máte hodně dobrých přátel?