Ankiet dotycząca stanu, problemów i kierunków rozwoju obszaru DOLINY ZIELAWY obejmującego gminy: Jabłoń, Łomazy, Milanów, Podedwórze, Rossosz, Sosnówka i Wisznice
Szanowni Państwo,
zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która ma na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji obszaru Doliny Zielawy oraz wyznaczenie kierunków rozwoju obszaru do roku 2030.
Wyniki ankiet posłużą do opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Doliny Zielawy na lata 2020 – 2030 opracowywanej i wdrażanej przez gminy: Jabłoń, Łomazy, Milanów, Podedwórze, Rossosz, Sosnówka i Wisznice.
Ankieta ma charakter anonimowy. Jednak jeśli uważasz za stosowne można ją podpisać lub wskazać instytucję w imieniu której występujesz.
1. Ocena warunków życia na obszarze Doliny Zielawy *
Proszę ocenić w skali od 1 do 5 warunki życia w Dolinie Zielawy.
Bardzo źle
Źle
Przeciętnie
Dobrze
Bardzo dobrze
Dostępność terenów przeznaczonych pod inwestycje
Wsparcie dla przedsiębiorców (spoza sektora rolniczego) ze strony władz samorządowych
Wsparcie dla rolników ze strony władz samorządowych
Wsparcie rozwoju przetwórstwa produktów rolnych ze strony władz samorządowych
Jakość komunikacji publicznej
Stan dróg
Dostępność ścieżek rowerowych
Jakość infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej
Organizacja systemu segregowania i wywozu śmieci
Dostęp do internetu
Stan środowiska naturalnego
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Atrakcyjność turystyczna
Sytuacja na rynku pracy
Dostęp do edukacji szkolnej (szkoły podstawowe)
Dostęp do edukacji szkolnej (szkoły ponadpodstawowe)
Dostęp do opieki żłobkowej
Dostęp do opieki przedszkolnej
Dostęp do świadczeń medycznych
Dostęp do opieki społecznej
Bezpieczeństwo publiczne
Jakość i dostępność do placówek kultury
Jakość i dostępność do infrastruktury sportowej
Jakość i dostępność do infrastruktury rekreacyjnej
Dostęp do usług (możliwość zakupu artykułów codziennego użytku)
Dostępność do usług noclegowych i gastronomicznych
Dostępność obiektów i usług publicznych dedykowanych osobom starszym
Działania władz samorządowych na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców
Współpraca i komunikacja władz samorządowych z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi
Promocja i rozwój marki Doliny Zielawy
Aktywność organizacji pozarządowych
Atrakcyjność zamieszkania na terenie Doliny Zielawy
Proszę wskazać i krótko opisać dodatkowy obszar wpływający pozytywnie lub negatywnie na warunki życia w Dolinie Zielawy:
Your answer
2. Największym problemem i barierą na jakie napotykam w moim codziennym życiu na terenie Doliny Zielawy jest: *
Prosimy o wybranie maksymalnie 5 odpowiedzi.
Required
3. Uważam, że najważniejsze dla rozwoju i podniesienia jakości życia w Dolinie Zielawy jest: *
Prosimy o wybranie maksymalnie 5 odpowiedzi.
Required
4. Posiadam 10 mln zł wolnych środków i w latach 2020 - 2030 r. chcę wydać je na terenie Doliny Zielawy na 3 najważniejsze moim zdaniem inwestycje/projekty. Jakie?
Proszę o wpisanie tytułu i krótkiego opisu maksymalnie 3 projektów, które wpłyną na rozwój części lub całego obszaru Doliny Zielawy, nie zaś tylko jednej gminy.
Your answer
5. Z czym chciał(a)byś aby utożsamiano Dolinę Zielawy w roku 2030? *
Proszę o zaznaczenie maksymalnie 2 z poniższych odpowiedzi:
Required
6. Czy masz wnioski i propozycje do Strategii Rozwoju Doliny Zielawy 2020 - 2030?
Prosimy o ciekawe pomysły na projekty wyróżniające i promujące obszar Doliny Zielawy:
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy