Ķekavas novada pašvaldības iedzīvotāju aptauja 2017
Cienījamie Ķekavas novada iedzīvotāji!

Ķekavas novada pašvaldība aicina Jūs piedalīties Ķekavas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam uzraudzības ziņojuma 2014.-2016. gadam izstrādē un atbildēt uz aptaujas jautājumiem. Aptaujas mērķis ir noskaidrot Ķekavas novada iedzīvotāju viedokli par dzīves kvalitāti novadā, par novada attīstības iespējām, problēmām un to iespējamiem risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus Ķekavas novada attīstības programmas Rīcības plāna pilnveidošanai.

Aptauja ir anonīma un aptaujas rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. Aptaujas anketā iekļauti 14 jautājumi, un tā tiks veikta līdz 2017.gada 15. maijam.

1.Vai esat apmierināts ar dzīvi Ķekavas novadā? *
2.Jūsu dzīvesvieta atrodas: *
3. Lūdzu norādiet savu vecumu: *
4. Jūsu izglītība: *
5. Jūsu nodarbošanās: (vairākas atbildes iespējamas) Lūdzu atzīmēt ne vairāk kā 3 atbilžu variantus! *
Required
6. Jūsu darba vieta atrodas: (vairākas atbildes iespējamas) Lūdzu atzīmēt ne vairāk kā 3 atbilžu variantus! *
Required
7. Vai Jūs esat iesaistījies un pieskaitiet sevi pie sociāli/sabiedriski aktīvas grupas vai kopienas? Lūdzu atzīmēt ne vairāk kā 3 atbilžu variantus! (vairākas atbildes iespējamas) *
Required
8. Vai tuvāko piecu (5) gadu laikā plānojat mainīt dzīvesvietu? *
9. Kur Jūs iegūstat informāciju par Ķekavas novada pašvaldības darbību? Lūdzu atzīmēt ne vairāk kā 3 atbilžu variantus! (vairākas atbildes iespējamas) *
Required
10. Kādu informāciju Jūs vēlētos saņemt vairāk? Lūdzu atzīmēt ne vairāk kā 3 atbilžu variantus! (vairākas atbildes iespējamas) *
Required
11. Kādi infrastruktūras uzlabojumi būtu jāveic Jūsu pilsētā/pagastā? Lūdzu atzīmēt ne vairāk kā 3 atbilžu variantus! (vairākas atbildes iespējamas) *
Required
12. Lūdzu novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu PIEEJAMĪBA Jūsu pilsētā/pagastā: *
Ļoti apmierina
Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina
Ļoti neapmierina
Nav pieejams
Grūti pateikt
Sabiedriskais transports
Centralizēta ūdensapgāde
Centralizēta kanalizācija
Centralizēta siltumapgāde
Sadzīves atkritumu savākšanas pieejamība
Energoapgāde
Telekomunikācijas un informācijas tehnoloģijas
Izglītības iestādes
Kultūras iestādes
Vietas aktīvai atpūtai un sportam
Interešu kopas
Tirdzniecības centri
Medicīnas un veselības aprūpe
Sadzīves pakalpojumi
Pašvaldības pārvaldes
Sociālie pakalpojumi
13. Lūdzu novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu KVALITĀTE Jūsu pilsētā/pagastā: *
Ļoti apmierina
Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina
Ļoti neapmierina
Nav pieejams
Grūti pateikt
Vides sakoptība
Gājējiem domātu ielu infrastruktūra (ietves, celiņi, gājēju pārejas u.tml.)
Velo celiņi, maršruti
Transportam paredzēto ielu/ceļu infrastruktūra
Ielu un sabiedrisko vietu apgaismojums
Sabiedriskā transporta pakalpojumi
Būvvaldes pakalpojumi
Ūdensapgādes pakalpojumi
Atkritumu savākšana/izvešana
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
Veselības aprūpes pakalpojumi
Kultūras un izklaides pakalpojumi
Vispārējās izglītības pakalpojumi
Pirmsskolas izglītības pakalpojumi
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi
Namu apsaimniekošanas pakalpojumi
14. Kādi, Jūsuprāt, ir LIELĀKIE TRŪKUMI Jūsu pilsētā/pagastā? Lūgums atzīmēt ne vairāk kā 3 atbilžu variantus! (vairākas atbildes iespējamas) *
Required
15. Kādām, Jūsuprāt, vajadzētu būt PRIORITĀRAJĀM JOMĀM, ko Ķekavas novadā vajadzētu attīstīt? Lūdzu atzīmēt ne vairāk kā 3 atbilžu variantus! (vairākas atbildes iespējamas) *
Required
16. Lūdzu novērtējiet Ķekavas novada pašvaldības darbu (novada attīstība, novada iedzīvotāju interešu pārstāvība u.tml.): *
Ļoti apmierina
Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina
Ļoti neapmierina
Nav pieejams
Grūti pateikt
Darbinieku attieksme pret klientiem
Darbinieku zināšanas un kompetence attiecīgajā jomā
Domes deputātu darbs
Domes vadības darbs
17. Kādus sabiedrības līdzdalības veidus Jūs izmantojat, lai ietekmētu lēmumu pieņemšanu pašvaldībā? Lūgums atzīmēt ne vairāk kā 3 atbilžu variantus! (vairākas atbildes iespējamas) *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms