טופס הרשמה לכיתות העל-אזוריות - ננו כימיה

מרכז המעבדות למדעים ע"ש בלמונטה, האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס אדמונד י' ספרא, ירושלים 91904
לברורים בנושא רישום ניתן לפנות לטלפון: 02-6584161, 02-6584548.
לברורים בנושא תשלום בלבד ניתן לפנות לגב' אתי מורדוב, טלפון: 02-6584139.

  פרטי התלמיד/ה

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  פרטי הורי התלמיד/ה

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  כתובת מגורים

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  אישור ביה"ס

  This is a required question
  This is a required question

  אישור ההורים

  This is a required question
  This is a required question