1/3 รายงานการมาเรียน/เข้าเรียน
คำชี้แจง
สำหรับครูที่ปรึกษาให้สำรวจข้อมูลการมาโรงเรียนในภาคเช้าทุกวันที่มีการเรียนการสอน และส่งข้อมูลเข้าระบบก่อนเวลา 08.30 น. ของทุกวัน
สำหรับครูผู้สอนให้สำรวจข้อมูลการเข้าเรียนและส่งข้อมูลเข้าระบบก่อนหมดกิจกรรม/คาบเรียนนั้นๆ
คาบเรียนที่ *
คาบคู่เลือกได้มากกว่า 1 ช่อง ค่ะ
Required
กิจกรรม/รหัสวิชา/รายวิชา *
Next
This form was created inside of โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม. Report Abuse - Terms of Service