Re-enrollment form 2018-19
Dear Parents,

Thank you for being a valuable member of our community. Please fill out this re-enrollment form to indicate if you plan to return to NOVA in the academic year 2018-2019. If so, we kindly ask that you submit the 18-19 contract and deposit by March 16th, 2018. In the meantime, we have started our new admissions season. We will review and accept students based on information you provided on this form. We anticipate that we may have more students apply than we can enroll, making our admissions process more competitive. We appreciate your timely response to help us plan for another successful year.

Respectfully,


Драги Родители,

Благодариме за тоа што сте ценет дел од нашата училишна заедница. Ве молиме пополнете го овој формулар за да не информирате дали ќе го продолжите школувањето во НОВА во учебната 2018-2019. Доколку продолжувате, Ве молиме имајте предвид дека рокот за комплетирање на договорот и депозитот за следната учебна година е до 16-ти март, 2018. Во меѓувреме, ние го имаме означено почетокот на новиот уписен рок. Уписот на нови ученици ќе зависи од информациите коишто Вие ќе ги споделите во овој формулар. Очекуваме повеќе апликации и компетитивен уписен циклус поради ограничениот број на места. Го цениме Вашиот навремен одговор, со што ни помагате во планирањето на уште една успешна учебна година.

Со почит,

We, the parents / guardians of | Ние, родителите/старателите на *
Please write the student's first and last name, and fill out one form for each child. Напишете го името на ученикот/ката
Your answer
Our child is currently enrolled in grade: | Нашиот ученик е запишан во одделение/Година: *
We would like our child to continue at NOVA in 2018-2019 I Планираме нашето дете да продолжи во НОВА во учебната 2018-2019 година. *
If your answer is Yes, you'll be issued a contract that needs to be signed and a deposit invoice that needs to be paid, latest by March 16th I Доколку претходниот одговор е „Да, планираме да биде ученик на НОВА“, ќе Ви биде издаден договор за школување, којшто треба да е потпишан, и фактура за депозит, којашто треба да е платена, заклучно со 16-ти март.
If your answer is No, could you please elaborate and help us understand why? | Доколку претходниот одговор е „Не планираме да биде ученик на НОВА“ Ве молиме наведете ги причините:
Your answer
Parent-Guardian | Родител-Старател: *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of NOVA International Schools. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms