Lisa 6 - Eesti Tervisemess - Liikuma! 2021 - Eksponendi elektritarbimise kooskõlastusleht / Annex 6 - Exhibitor’s Electricity Consumption Check-List of Estonian Health Fair - Let's Move! 2021
Email address *
1. Eksponendi juridiiline nimi / Juridical name of the Exhibitor *
Your answer
2. Eksponendi esindaja nimi, telefon ja e-mail / Name, phone and e-mail of the representative of the Exhibitor *
Juhul kui elektri tellija ja platsil viibiv esindusisik on erinevad, siis kirjutage siia mõlemate andmed. / If the person ordering electricity services, and the representative present at the stand are different individuals, the exhibitor shall provide information on both of them.
Your answer
3. Eksponendi platsi number (osalemise lepingust) / Exhibitor’s stand no (from the Participation Agreement) *
Your answer
4. Elektri kasutamise periood / Period of using electricity *
KW arvestamise metoodika: tundide arv korrutatakse seadmete võimsusega ja seejärel 1kWh maksumusega 0,50€+km. Arvestatakse seadme maksimaalset tarbimisvõimsust ja perioodina pidevat tarbimist, sest vastasel korral ei ole tarbimise tipphetkedel võimalik kõigile korraga soovitud koguseid tagada. / Calculation procedure: the number of hours is multiplied by the ordered volume in kW, and then by the price of 1 kWh €0.50 + VAT. The calculation is based on the maximum power consumption of the appliance and continued consumption, as otherwise it would be impossible to ensure that during peak hours all exhibitors are provided their requested capacities.
5. Eksponendi elektrit tarbivate seadmete loetelu, kogused ja võimsused / List of the electricity-consuming appliances *
Palun kirjutage loeteluna kõik seadmed eraldi ja iga seadme juurde selle max kW võimsus. Kogutarbimise kW arvutab messi elektrijuht. / Please list all the devices separately and the max power kW of each device. The total consumption kW will be calculated by the Electric Manager of the fair.
Your answer
6. Elektriühendus(t)e tellimine / Ordering the electrical connection(s)
Siia märgitakse ainult need pistiku tüübid ja kogused, mida eksponent soovib korraldajalt saada (mitte need, mida eksponent oma platsil sisemiselt laiali jagab). Juhendit elektriühenduste tellimiseks vaata lepingu lisast nr 6.1. "Eksponendi elektritarbimise meelespea". Juhul kui te ei tea millist elektriühendust te tellima peaksite, siis jätke siia vastus kirjutamata ja messi elektrijuht võtab teiega ühendust ja soovitab parimat lahendust. / This section shall set out the types and quantities of only the sockets that the exhibitor wishes the organiser to provide (not the ones that the exhibitor uses to distribute power within their stand).
Your answer
Küsimuste korral võtke ühendust! / If you have any questions, please contact!
Messi elektrijuht / Electrical Manager of the fair - Margus Sild, elekter.tervisemess@eestimessid.ee, +372 5309 7110
Captionless Image
MM
/
DD
/
YYYY
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy