Nepovinná výuka v ZŠ Kněžpole – od 25.5.2020
Vážení rodiče,

rádi bychom touto formou zjistili Váš zájem o obnovení osobní přítomnosti vašeho dítěte v ZŠ a MŠ Kněžpole od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020 formou skupin do 15 žáků.

„Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 1. stupně nejpozději do 18. 5. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.“ (z manuálu MŠMT ze dne 30. dubna 2020)

Žádáme Vás, abyste zvážili potenciální rizikové faktory a vyhodnotili, zda máte či nemáte zájem účast svého dítěte v těchto školních skupinách, a obratem své sdělení zaslali prostřednictvím tohoto dotazníku. Toto Vaše rozhodnutí musí být konečné.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

„Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.“ (z manuálu MŠMT ze dne 30. dubna 2020)

Při prvním vstupu zpět do školy předloží zákonný zástupce žáka čestné prohlášení, které bude k dispozici na webových stránkách školy:
- písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
- písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Upozorňujeme, že pokud bude vyučující s žáky přímo ve třídě, nedokáže už vést online výuku s dalšími žáky, kteří do školy zatím nenastoupí, tak jako jsme to zvládali dosud.

Vyplněním dotazníku nám pomůžete v nastavování pravidel vzdělávacích a zájmových aktivit tak, aby v případě znovuotevření školy byla v nejvyšší míře zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.

Velmi Vám všem děkuji za pochopení a spolupráci. Věřím, že se nám společnými silami podaří letošní školní rok úspěšně zakončit.

Všechny Vaše odpovědi jsou chráněny a s dotazníky bude nakládáno v souladu s dodržováním pravidel GDPR.

Mgr. Irena Šichová, ředitelka školy
tel. 774 587 182
Email address *
Jméno a příjmení žáka *
Ročník žáka *
Jakou formu vzdělávání Vašeho dítěte v tomto období preferujete? *
(Jestliže preferujete distanční formu vzdělávání, přejděte na poslední otázku dotazníku.)
Žijete v jedné domácnosti s osobou, která patří do rizikové skupiny?
Clear selection
Berete na vědomí, že při pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogické pracovnice nosit na ústech roušku při zachování rozestupu?
(Pobytem ve třídě se rozumí vyučovací hodina. V době přestávky budou mít roušku povinně všichni. Rozestupem se rozumí vzdálenost nejméně 1,5 metru.)
Clear selection
Jste si vědom/a, že opakované nedodržování hygienických pravidel žákem bude důvodem k nevpuštění žáka do školy, respektive k vyřazení žáka ze skupiny.
Clear selection
Bude se Vaše dítě stravovat ve školní jídelně?
(Oběd za zajištění hygienických pravidel)
Clear selection
Bude Vaše dítě navštěvovat školní družinu?
(Školní družinu předpokládáme otevřít pouze pro žáky 1. - 3. ročníku, u kterých nemá rodina možnost zajistit dospělý dohled nad dítětem v odpoledních hodinách. Ranní družina nebude poskytována.)
Clear selection
Odesláním tohoto dotazníku dávám souhlas k pravidelné docházce svého dítěte do ZŠ a jsem si vědom/a rizik, které tento pobyt může způsobit. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Základní škola a Mateřská škola Kněžpole. Report Abuse