Registration : Soul Child Workshop รุ่น 6
วันอาทิตย์ที่ 15 ธ.ค. 2562 09.00 น. - 17.30 น.
Email address *
ชื่อ (ภาษาไทย)
Your answer
นามสกุล (ภาษาไทย)
Your answer
ชื่อเล่น
Your answer
ระบุเบอร์เอ็นเนียแกรมของคุณ (ถ้าทราบ)
Your answer
อายุ
อาชีพ/ตำแหน่งงาน
Your answer
องค์กร
Your answer
เบอร์มือถือ
Your answer
Line ID *
Your answer
การชำระเงิน
ที่อยู่ (กรอกข้อมูลทั้งหมดเสร็จแล้ว คลิ้ก Submit ส่ง ด้านล่าง)
Your answer
ค่าสัมมนา
ราคา 2,100 บาท (ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 เบรค)
รับจำนวนจำกัด

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ขอความกรุณา ผู้สำรองที่นั่ง
1. ชำระเงินก่อนวันสัมมนา อย่างน้อย 1 สัปดาห์
2. โอนเงินตามรูปด้านล่าง
3. ส่งสำเนาการโอนเงินมาที่ คุณ นี Line ID : mattanee99 หรือ อีเมล์ : mattanee2556@gmail.com,
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ line ข้างต้น หรือโทร 081-776-3118, 02 443 7005
หมายเหตุ หากท่านติดกิจธุระใดๆ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าก่อนการสัมมนา 1 สัปดาห์ มิฉะนั้น ทางผู้จัดสัมมนาฯ ขอสงวนสิทธิ์ คิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามค่าสัมมนาที่กำหนดไว้
QR Code สำหรับการโอนเงิน
บัญชีสำหรับโอนเงิน
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy