Strategie Plzeňské aglomerace 2021+
V rámci příprav dokumentu Strategie Plzeňské aglomerace 2021+, na němž pracujeme v souvislosti s novým dotačním obdobím 2021-2027, jsme vytvořili jednoduchý intuitivní dotazník, ve kterém bychom rádi znali Váš názor na to, jaká opatření jsou podle Vás pro další rozvoj území důležitá.

Vyhodnocení bude probíhat ve vztahu k celému území vymezené Plzeňské aglomerace.

Vyplnění dotazníku by Vám nemělo zabrat více než 10 minut a Váš email, pokud neudělíte souhlas, bude sloužit pouze pro odstranění případných duplicit.

Děkujeme!

tým ITI
Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o.
Email address *
Vyjádření souhlasu
Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. shromažďuje moje osobní údaje (sestávající z mojí e-mailové adresy) z důvodu oprávněného zájmu za účelem možnosti informovat mě o dalších aktivitách souvisejících se Strategií Plzeňské aglomerace 2021+. Mé osobní údaje budou uloženy po dobu platnosti této strategie.
*
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy