ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
1. เป็นเรื่องที่มีชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้
2. เรื่องที่อาจนำมาร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ ต้องเป็นเรื่องที่ใช้ถ้อยคำสุภาพและเป็นกรณีผู้ร้อง ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรือขอความช่วยเหลืออันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
3. หนังสือต้องระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ต้องร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ตามสมควร
4. ข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต่อกระทรวงการคลังต้องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยผู้ร้องต้องรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ
5. ผู้ใดนำความเท็จมาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ผู้นั้นอาจต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
6. เรื่องที่ไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้องหรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร้องไม่ได้ หรือมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ อาจรับไว้พิจารณาก็ได้ ถ้าหากระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน สามารถสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

วิธีการยื่นคำร้องเรียน/ร้องทุกข์
1. ใช้ถ้อยคำสุภาพ และมี
วัน เดือน ปี
ชื่อ และที่อยู่ ของผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้อย่างชัดเจนว่า ได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร หรือชี้ช่องทางเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน ของกรมได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการ สืบสวน สอบสวนได้
ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)
2. คำร้องเรียน/ร้องทุกข์ อาจส่งทางไปรษณีย์ไปหน่วยงาน หรือกระทรวงการคลัง หรือส่ง
ช่องทาง Web site ของกระทรวงการคลังได้
Sign in to Google to save your progress. Learn more
กรุณากรอกชื่อและนามสกุล ผู้ร้องเรียน *
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ ผู้ร้องเรียน *
กรุณากรอกอีเมล์ ผู้ร้องเรียน *
เรื่องที่ต้องการร้องเรียน *
กรุณากรอกชื่อและนามสกุลที่ต้องการร้องเรียน *
รายละเอียดการร้องเรียน *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล. Report Abuse