Obrazac za sudionike edukacija
Ovaj obrazac za sudionike edukacija Platforme za Društveni centar Čakovec u sklopu projekta Nove prakse - sudioničko upravljanje zgradom Scheier služi kao Vaša prijava ne edukacije te pomoć pri organizaciji istih prema vašim potrebama.


Broj mjesta je ograničen te će se odabir sudionika raditi prema mogućnostima aktivnog sudjelovanja na zadanim terminima edukacija.


EDUKACIJE

U sklopu projekta Nove prakse – sudioničko upravljanje zgradom Scheier, sufinanciranim od Europske unije u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (natječaj Kultura u centru) u 100% iznosu od 2.499.436,82 kn, Platforma za Društveni centar Čakovec organizira edukacije za jačanje kapaciteta lokalnih vlasti i članica Platforme za procese sudioničkog upravljanja u kulturi.

Partner Platforme za Društveni centar Čakovec na projektu je Međimurska županija. Trajanje projekta je 24 mjeseci, a završava zaključno s 29. listopadom 2020. godine.

Predviđene edukacije su jednodnevne i traju 6 sati . Svaka edukacija uključuje zakusku i osvježenje.

_____________

Edukacije dijelimo na 3 klastera:

1. KLASTER - Sudioničko planiranje - TRAVANJ (završeno)

2. KLASTER - SUDIONIČKO PROGRAMIRANJE - SVIBANJ

Prve dvije edukacije 2.klastera održavat će se 16. i 17.5 od 9:00 do 15:00 u Zgradi Scheier, Čakovec, a drži ih edukatorica Mirela Travar iz Saveza udruga Operacija Grad, Zagreb. (završeno)

Druge dvije edukacije 2. klastera održavat će se 23. i 24.5 od 15:00 do 21:00 h u multimedijalnoj dvorani, Tehnološko - inovacijski centar Međimurje, a držat će ih edukatorica Matea Munitić Mihovilović iz Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade - Pogona, Zagreb.

Edukacije o sudioničkom programiranju:

S edukatorima iz Operacije grad i Pogona radit će se na programiranju kulturnih sadržaja. Sudionici će biti upućeni u važne elemente kod sudioničkog programiranja te moguće izazove kod istog. Radit će se na usklađivanju sudioničkih strana, logistici, okvirima komunikacijskog plana, evaluaciji te skici modela sudioničkog upravljanja zgradom Scheier. Pogon će u ovom dijelu edukacija pružiti sustavan uvid u njihovo višegodišnje funkcioniranje kao uspješnog modela civilno-javne suradnje te dugogodišnje izrade kvalitetnih kulturno-umjetničkih programa te praktičnu primjenu znanja u programiranju zgrade Scheier.


3. KLASTER - Sudioničko odlučivanje - RUJAN (datumi će biti najavljeni naknadno)

_____________

Sve informacije i materijale slat ćemo preko newslettera i maila.

Očekujemo aktivno sudjelovanje svih sudionika kako bi edukacije i radionice u konačnici polučile kvalitetne i konkretne rezultate.
Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Platforma za Društveni centar Čakovec. Report Abuse