แบบลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในกระแส Thailand ๔.๐
วันอังคาร ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องระเบียงบรรณ ๑ และนิทรรศการ ชั้น ๑ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หมายเหตุ - การสัมมนาครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
- ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมออนไลน์ได้ที่

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service