23.07. Kuldīga: "Sociālās uzņēmējdarbības iespējas biedrībām"

23.jūlijāplkst. 15:00 - 18:00 "SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS IESPĒJAS BIEDRĪBĀM"
Vieta: Kuldīga, Pilsētas laukums 2, 1.stāva mācību klase
Lektori: dr.paed. Liesma Ose, mg.soc. Ieva Lāce
Vairāk info: www.kurzemesnvo.lv
Darba kārtība: http://kurzemesnvo.lv/lejuplades/darbakartiba_socuznemedarbiba.pdf
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question