Muzeum Azji i Pacyfiku
Zapraszamy do udziału w badaniu społecznym, w którym porozmawiamy o kulturze i naszym Muzeum.
Badanie odbędzie się w listopadzie, w czwartek lub piątek. Za udział w badaniu przewidziano wynagrodzenie.
Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a w najbliższym czasie skontaktujemy się podając szczegóły.
Wypełnienie formularza zajmie Ci 3 minuty. Przed jego wypełnieniem zapoznaj się z klauzulą dotyczącą danych osobowych.
Dziękujemy!
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Przyjmuję, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego niesie ze sobą przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych tj. imienia, wieku, płci, numeru telefonu oraz innych danych dotyczących mojej sytuacji rodzinnej przez Administratora tj. Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa wyłącznie do celów związanych z uczestnictwem w badaniu preferencji publiczności muzealnej 1. Nie podanie określonych w formularzu danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością uczestnictwa w badaniu 2. Dane osobowe są podawane dobrowolnie i są one zgodne z prawdą. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, badanie nie może być kontynuowane, jednakże cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 3. Przed złożeniem formularza należy zapoznać się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawach osób, której dane są przetwarzanie (poniżej) Przesłanie niniejszego formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe warunki. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że: 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa. 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:iod@safeguard.com.pl 3. Podstawą zbierania danych jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego tj. zgoda na udział w badaniu art. 6 ust 1 lit a RODO 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wsparcia zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie w obszarze udoskonalenia prezentowanej oferty zgodnie z art.6 ust.1 lit. c a także realizacji i cel ów analitycznych i statystycznych między innymi lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji oferty , optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach związanych z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora art. 6 ust 1 lit f RODO , art. 9 ust.2 lit. j 5. W przetwarzaniu danych osobowych będą bra li udział wyłącznie upoważnieni pracownicy Administratora oraz badaczka Pani Anna Pokrzywa.z którą Administrator podpisał umowę o dzieło określającą warunki bezpiecznego przetwarzania danych osobo w y c h 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym tj. do 31.12.2020 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych , prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 8. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów. 9. Dane osobowe będą podlegały profilowaniu w celu określenia preferencji publiczności muzealnej 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapoznałem się Przesłanie niniejszego formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe warunki. *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy