"STÖ’ler İçin Dijital İletişim ve Sosyal Medya Eğitimi" Başvuru Formu
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen STGM’nin yürütücüsü olduğu STÖ Kaynak Merkezi Projesi dijital kapasite güçlendirme eğitimlerine Diyarbakır’da devam ediyor. 11-13 Mart 2020 tarihleri arasında Diyarbakır’da düzenlenecek olan “Dijital İletişim ve Sosyal Medya Eğitimi”ne başvurular başladı. Eğitime Diyarbakır ve çevresindeki kentlerde hak temelli* çalışma yürüten sivil toplum örgütleri başvuru yapabilecek.

Hak temelli çalışan STÖ’lerin dijitalleşme süreçlerine uyum sağlayabilmesi için dijital iletişim ve sosyal medya araçlarıyla ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak hedefiyle düzenlenen eğitimde, STÖ’lerin savunuculuk çalışmalarını güçlendirmek için dijital araçlardan nasıl yararlanabileceğine odaklanılacak. Üç günlük eğitimde katılımcılara dijital araçlar ve sosyal medya mecralarının kullanımı ile ilgili pratik bilgiler atölye çalışmaları aracılığıyla aktarılacaktır.Eğitime her örgütü temsilen bir kişi kabul edilecek. Başvuran STÖ temsilcisinin dijital iletişim ve sosyal medya konusunda çalışıyor olması beklenmektedir.

Eğitime Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Tunceli, Van illerinde kadın hakları, LGBTİ hakları, engelli hakları, çocuk hakları, kent hakkı, çevre/doğa koruma, sosyal haklar, hayvan hakları, dijital haklar, kültürel haklar, gençlik hakları, sığınmacı/mülteci/göçmen hakları, vb. alanlarda hak temelli* çalışma yürüten STÖ’ler katılım gösterebilirler.

Eğitime katılmak isteyen STÖ temsilcilerinin 25 Şubat 2019 Salı günü saat 17.00’ye kadar başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Eğitim sonuçları 28 Şubat 2019 Cuma günü e-posta yoluyla açıklanacaktır.

Başvuru Koşulları
- Eğitim programı, yerel düzeyde savunuculuk aktiviteleri ve kampanyaları yürüten ya da bu faaliyetleri çalışma takvimine dahil etmiş hak temelli STÖ’lere yöneliktir.
- Eğitime her bir örgütü temsilen en fazla 1 kişi kabul edilecektir. Bu katılımcının STÖ’nün sosyal medya ve dijital iletişimi ile ilgili olması gereklidir. Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir.
- Başvuru formlarında verilen cevaplar öncelikli olmak üzere, cinsiyet eşitliği, çalışma alanı çeşitliliği, bölgesel temsiliyet dikkat edilecek diğer kriterlerdir.
- Eğitimlere tam katılım beklenirken, gün sonunda verilen çalışmaların yapılması ise zorunludur. Sizin için ağır bir program olacaksa başvuru yapma kararınızı gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.
- Başvuran STÖ’lerin sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin vb) hesaplarının olması ve eğitime başvuran kişilerin bu hesaplara yönetici düzeyinde erişimi gerekmektedir.
- Katılımcıların eğitimlere bilgisayar getirmesi gereklidir. Aksi durumda STGM katılımcılara bilgisayar temin etmeyecektir.
- Eğitime kabul alınması durumunda, STÖ’den iki yönetim kurulu üyesinin, tüzel kişiliği olmayan STÖ’lerde iki inisiyatif yürütücüsünün imzaladığı görevlendirme yazısının dijital kopyasının eğitimden önce, basılı ve imzalı halinin de eğitimde tarafımıza iletilmesi gereklidir. Görevlendirme yazısını zamanında iletmeyenler eğitime alınmayacaktır.

Değerlendirme
- Eğitim sürecinin etkin ve verimli ilerleyebilmesi için katılımcı sayısı sınırlı tutulacaktır.
- STGM, eğitim çalışmalarında yerelde savunuculuk faaliyetleri yürüten ve kapasite geliştirme ihtiyacı duyan küçük ve orta ölçekli STÖ'lere öncelik vermektedir.
- Başvurular, bu önceliklerle birlikte, başvuru formuna verdiğiniz cevaplar üzerinden bölgesel dağılım, çalışma alanı ve cinsiyet dengesi gözetilerek yukarıdaki koşullar ışığında değerlendirilecektir. Bu nedenle başvuru formlarının eksiksiz ve detaylı olarak doldurulması sağlıklı bir değerlendirme için gereklidir.


Eğitime Diyarbakır dışından katılacak STÖ temsilcilerinin ulaşım ve konaklama masrafları STGM tarafından karşılanacaktır.

Sorularınız için dijital@stgm.org.tr adresine yazabilirsiniz.

* Hak temelli yaklaşım, bireyleri hak sahibi özneler olarak tanımlarken, devlet ya da devlet dışı kurumları ise yükümlülük sahipleri olarak belirler. Dayanağını insan hakları ilkeleri ve standartlarından alan hak temelli yaklaşım, bireyleri haklarını talep edebilmeleri ve savunmaları için, kurumları ise haklarla bağlantılı yükümlülüklerini yerine getirmeleri için güçlendirmeyi hedefler.
Aday Gösteren STÖ Bilgileri
STÖ Adı *
Your answer
STÖ'nün Niteliği *
STÖ'nün bulunduğu kent *
Telefon *
Your answer
e-posta *
Your answer
STÖ'nüzü STGM e-posta listesine kaydedelim mi? *
İnternet Sitesi
Your answer
Sosyal Medya Hesapları
Lütfen STÖ'nüzün sahip olduğu sosyal medya adreslerini aşağıya giriniz. (Örn: https://twitter.com/stgmdernegi, https://www.facebook.com/STGM.Dernegi)
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği. Report Abuse